Referat af generalforsamling 2023

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, afholdt generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 hos Alinea i Egmont-huset. Her kan du læse referatet.

Program

 • Velkomst ved formanden
 • Generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne
 • Tea Bendix, forfatter og illustrator (og bestyrelsesmedlem), fortæller om arbejdet med at illustrere Patrick Ness’ bog Different for boys.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Cecilie Bogh vælges som dirigent.
Lærke Skærlund vælges som referent.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er korrekt varslet iht. vedtægterne og gennemgår dagsordenen for generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning samles ud fra oplægsholdernes talepapirer – og kan læses i sin helhed her.

 • Birgitte Reindel gennemgår bestyrelsesåret
 • Tea Bendix beretter om det nordiske samarbejde
 • Birgitte Reindel beretter om Klods Hans-prisen 2022
 • Hanne Panduro beretter om øvrige priser (på Mette Sofie Kirkedals vegne)
 • Birgitte Reindel beretter om forløbet omkring HCA Award
 • Caroline Bruhn-Jensen beretter om Klods Hans-bladet i 2022
 • Cecilie Bogh beretter om IBBY på sociale medier
 • Birgitte Reindel beretter om statusseminar 2023
 • Birgitte Reindel beretter om udvalgsarbejde i Kulturministeriet
 • Birgitte Reindel laver en status over bestyrelsessammensætning


Spørgsmål fra generalforsamlingen til beretningen:
I bagklogskabens lys ville vi så have gjort noget anderledes ift. sagen om HCA Award?
Birgitte Reindel udfolder omstændighederne omkring valget (ingen lande protesterede på verdenskongressen).
Cecilie Bogh uddyber: svært at få nuancer frem på sociale medier – hvilket resulterede i barske kommentarer på opslag om vores samarbejdspartnere, og det var meget ærgerligt.
Det var en ubehagelig oplevelse at skulle agere i et fjendtligt miljø i medierne, især fordi vi havde haft en nuanceret diskussion om vores standpunkt (ift. de nordiske landes protesterklæring).
Dirigenten opfordrer til, at vi fortsætter samtalen af hensyn til tidsplanen.

Beretningen er enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab ved kasseren

Cecilie Bogh gennemgår budget og regnskab for 2022. Resultatet er et overskud på kr. 60.169 for 2022.

Der kommer meget positive kommentarer fra forsamlingen og kritisk revisor.
Opklarende spørgsmål omkring Klods Hans-prisen

Regnskabet godkendes

4. Budget ved kasseren

Overordnet set vurderer Cecilie Bogh (afgående kasserer) og Mette Sofie Kirkedal (kommende kasserer), at budgettet for 2023 er fornuftigt og forsigtigt.

Budgetforslaget godkendes.

5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Sidste år blev medlemskontingentet forhøjet, og bestyrelsen indstiller til, at kontingentet ikke forhøjes.
Opklarende spørgsmål angående institutionskontingentet: det foreslås at differentiere mellem f.eks. større og mindre institutioner – opfordres til at den kommende bestyrelse tager stilling.
Opfordring til at dele oversigten over institutionsmedlemskaber.

Fastsættelsen af kontingentet bliver enstemmigt vedtaget.

7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ikke på valg: Birgitte Reindel, Birgitte Bregnedal, Mette Sofie Kirkedal, Sofie Wolstrup, Tea Bendix

På valg: Cecilie Bogh (genopstiller ikke), Caroline Bruhn-Jensen (genopstiller), Gro Vase (genopstiller ikke), Lærke Skærlund (genopstiller ikke), Hanne Panduro (genopstiller)

Opstillede til bestyrelsen: Nana Baaner Klitgaard (redaktør), Sophie Fuglesang (bibliotekar), Christian Bach (konsulent)

Opstillede som suppleanter: Johanne Elvers Madsen (bibliotekar), Anne Sofie Allermann (forfatter)

Bestyrelsen opfordrer til, at generalforsamlingen vælger ti suppleanter til bestyrelsen

Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Opfordring til at de opstillede fortæller om deres baggrund og opfordringen bliver fulgt op.

Den nye bestyrelse bliver enstemmigt valgt.

7b. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor – Ikke på valg: Lizzie Aurvig

Revisor – På valg: Stig Bergman (genopstiller ikke)

Opstillet som revisor: Bodil Christensen (seminarielektor).

Bodil Christensen vælges enstemmigt som revisor.

Revisorsuppleant – På valg: Bjarne W. Andresen (genopstiller ikke)

Opstillet som revisorsuppleant: Cecilie Bogh (redaktør)

Cecilie Bogh vælges enstemmigt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Bestyrelsesformand Birgitte Reindel siger tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Tea Bendix afslutter generalforsamlingen med et oplæg om arbejdet med at illustrere billednovellen Anderledes med drenge (Different for Boys) af Patrick Ness.

LÆS OGSÅ ...

Den australske organisation Indigenous Literacy Foundation modtager dette års Astrid Lindgren Memorial Award

“Kan du leve af det?”

IBBY-formand: “540 mio. lyder af meget. Men det er det ikke.”

Da 20 danske billedbøger mødte 20 iranske kunstnere

Årets vindere af Kulturministeriets priser til børne- og ungdomsbøger er fundet

IBBY-året, der gik – Bestyrelsens årsberetning 2023/2024