Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Regler for registrering af data

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, er omfattet af de regler om behandling af data, der er fastsat i person-datalovgivningen, herunder EU’s persondataforordning. Vi indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det er fastsat ved lov, og når det har betydning for dit medlemskab eller din tilmelding til arrangementer.

Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din indmeldelse i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, eller ved deltagelse i et arrangement. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, mail og telefonnummer. Oplysningerne bruger vi til at sende medlemsbladet Klods Hans, nyhedsbreve og kontingentopkrævninger til dig.

Hvad ved I om mig?

Du kan altid kontakte os på data@ibby.dk og få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Her kan du også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os for eksempel når du flytter eller får nyt telefonnummer.

Hvis du konstaterer, at Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, har mangelfulde eller fejlagtige oplysninger om dig, bedes du kontakte os, så vi kan rette det.

Du har til enhver tid ret til at få dine oplysninger slettet hos os.

Tredjemand

Ingen personlige oplysninger der er registreret af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, med mindre man personligt har givet samtykke hertil, da man oplyste sine personlige oplysninger. Dog bruger samarbejdspartnere som f.eks. PostNord, vore revisorer og trykkeri oplysningerne til udsendelse af Klods Hans og revision af regnskabet.

Du har ret til at klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger og data. Klagen sendes til data@ibby.dk.

Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.

Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU’s persondataforordning på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du også velkommen til at kontakte os.

Samtykke

Du skal vide, at Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, ikke må indhente oplysninger om dig uden dit samtykke. Vi skal indhente dette samtykke skriftligt fra dig, og du har en uge til at svare på vores anmodning. Hvis du efterfølgende fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Opdatering af persondatapolitik/privatlivspolitik

Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, løbende opdatere denne persondatapolitik/privatlivspolitik.

Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev eller på anden måde.

LÆS OGSÅ ...

Bogbotten.dk

Astrid Lindgren Memorial Award

Arrangementer

Priser og hæderslister

Medlemsbladet “Klods Hans”

Bestyrelsen