Årsberetning 2022

Ved årets Generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, som blev afholdt d. 16. marts 2023 fremlagde bestyrelsen sin årsberetning for 2022, som efterfølgende blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Her kan du læse den fulde beretning.

Indhold:

 • Bestyrelsesvalg 2022 m.m.
 • Læsekoalitionsgruppen
 • Verdenskongres i Malaysia
 • Det nordiske samarbejde – IBBY Nordic
 • Klods Hans Prisen 2022
 • Øvrige priser
 • Magasinet Klods Hans
 • Sociale medier og hvervekampagne
 • Statusseminar 2023
 • Udvalgsarbejde i Kulturministeriet
 • Bestyrelsesvalg 2023

Bestyrelsesvalg 2022 mm.

v. formand Birgitte Reindel

Den nye bestyrelse blev valgt i marts måned 2022 ved generalforsamlingen, der blev afholdt hos Alinea. Og da vi fik fire nye bestyrelsesmedlemmer samt en ny suppleant, var det bestemt en ny bestyrelse.
Vi mødtes i slutningen af april til et dagslangt visionsseminar, og vi fik der lagt en god bund for arbejdet.

Siden har vi holdt både virtuelle og analoge møder fælles, men endnu flere i arbejdsgrupperne. Der har været masser af god energi i de forskellige grupper, og vi har klaret det meste af det ting, vi gerne ville.

Dog har vi endnu engang ikke fået lavet fyraftensmøder, og vi har ikke været så aktive i den offentlige debat, som vi havde tænkt os at være. Vi må konstatere, at det er frivilligt arbejde, og vi skal alle have vores øvrige liv til at fungere også.

Et kæmpe tab for os og et kæmpe chok var, at Søren Fanø blev syg og afgik ved døden efter kort tids sygdom. Ham har vi savnet utrolig meget siden, både hans enorme viden, men mindst lige så meget hans varme væsen, hans humor og hans store rummelighed. Æret være hans minde!

Læsekoalitionsgruppen

v. formand Birgitte Reindel

Vi har stadig en plads i Læsekoalitionsgruppen, hvor deltagerne drøfter, hvordan vi kan få mere fokus på vigtigheden af læsning, og hvordan den kan understøttes. Vi har på de seneste møder især været optaget af den seneste læsevaneundersøgelse samt det store samarbejdsprojekt Kulturstyrelsen har sat i søen.

Verdenskongres i Malaysia

v. formand Birgitte Reindel

Forfatterforeningen havde tilbudt at støtte vores deltagelse økonomisk, så vi fælles kunne holde oplæg på kongressen. Lise Bidstrup, Birde Poulsen og jeg forberedte sammen vores oplæg om Identitet og værdier i dansk børnelitteratur. Desværre måtte både Lise og Birde melde fra, men jeg deltog i den spændende kongres med masser af gode oplæg om litteratur og om projekter, som er støttet af IBBY. Jeg blev bekræftet i, hvor vigtigt et arbejde der laves verden over. Når der holdes kongres i 2024, bliver det i Italien, og jeg håber, vi kan få råd til at sende flere afsted.

Det nordiske samarbejde – IBBY Nordic

v. formand Birgitte Reindel og bestyrelsesmedlem Tea Bendix

I april 2022 var Søren Fanø og Birgitte Reindel til nordisk møde i Finland. Her blev vi vist rundt på Helsinkis nye bibliotek, som er utrolig flot. Samme aften var vi deltagere på en del af en børnebogskonference.
Næste dag blev vi vist rundt på Nordisk Råds bibliotek, inden vi holdt fælles møde. Det var spændende at møde de andre, og det var rart at have det i erindring, da vi mødtes virtuelt i august. På dette møde deltog også Tea Bendix og Mette Sofie Kirkedal Jensen, som skulle overtage det nordiske samarbejde. På mødet fik vi aftalt, at vi skulle være de næste værter for det nordiske samarbejde. Derfor havde vi på Statusseminar 2023 gæster fra både Sverige, Finland og Norge. Dagen efter blev vi alle vist rundt på børneetagen på Hovebiblioteket i København, hvor vi også holdt møde og drøftede, hvordan vi bedre kunne samarbejde fremover. Det var meget inspirerende at mødes med ildsjælene fra (nogle af) de øvrige nordiske lande, og vi håber, at endnu flere vil deltage næste gang, som bliver i Norge.

Klods Hans Prisen 2022

v. formand Birgitte Reindel

Vi nominerede tre kandidater til Klods Hans-prisen 2022. Det var Albus-festivallen, Løvehjerte-festivallen og Manuskriptskolen for Børnefiktion, og det var Manuskriptskolen, der løb med prisen. Prisoverrækkelsen blev holdt på BellaScenen i BellaCentret. Der var mange gæster både under ceremonien og på den efterfølgende reception. Vi afprøvede en ny måde at fejre alle de nominerede på, og det var meget vellykket, selvom vi blev ramt at sygdom på dagen.

Øvrige priser

v. bestyrelsesmedlemmer Mette Sofie Kirkedal Jensen og Hanne Panduro

I IBBY er vi glade for at fejre forfattere og illustratorer ved at indstille dem til priser. Men det er et stort arbejde, som kræver overholdelse af datoer og indsigt i udgivelserne samt overblik over de forskellige prisers retningslinier.
Der er mange priser, som vi kan indstille til, men vi har skåret antallet ned, da arbejdet har været for tidskrævende. Det skal diskuteres igen i bestyrelsen, hvilke priser vi ønsker at prioritere.

Vi har lavet en ny procedure med et brev, som vi sender med, når vi indstiller. Her gør vi klart, at de nominerede selv skal gøre forarbejdet.
Fremadrettet kommer udvalget med mulige kandidater i god tid, og det diskuteres i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer en beslutning, og de nominerede kontaktes med brevet og datoer. Dette skal ske i god tid.

Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA
Vi har spurgt en forfatter og en illustrator, om de vil acceptere indstillingen til ALMA-prisen 2024. På nuværende tidspunkt har forfatteren sagt ja.

Hans Christian Andersen Awards, HCA Awards
Vi indstillede to kunstnere til HCA Awards 2024 i oktober, men trak indstillingen tilbage i januar pga. postyret omkring den daværende formand for juryen. Vi har lovet begge kunstnere, at de bliver indstillet næste gang, som bliver i 2026.

Magasinet Klods Hans

v. redaktør og bestyrelsesmedlem Caroline Bruhn-Jensen

I 2022 udgav vi fire numre af Klods Hans. Vi fortsatte det gode samarbejde med vores grafiker Peter Waldorph, som vi har samarbejdet med siden 2021. Peter var i 2021 med til at gentænke bladets layout, så det fik et mere opdateret og lidt mere tidssvarende udtryk.

De fire numre var alle sammen temanumre. Hvilke temaer, vi gerne vil tage op i bladet, besluttes på Klods Hans-redaktionens årlige visionsmøde i efteråret. Vi arbejder ambitiøst for altid at forsøge at belyse de valgte temaer fra forskellige vinkler og gennem forskellige formater, så alle aspekter af børnelitteraturen inden for det valgte tema afdækkes så vidt, det er muligt. Vi vil gerne sætte fokus på dem der laver den, dem der arbejder med den, dem der formidler den – og dem der bare elsker at læse den. Det være sig forfattere, illustratorer, grafikere, forskere, formidlere og andre relevante fagpersoner. Og på aktuelle tendenser, og hvad der ellers rører sig i børnelitteraturen.

KH1/2022 var et temanummer om litteratur i dagtilbud. Her stillede vi spørgsmål som: Hvad skal litteraturens rolle være i dagtilbuddene? I hvor høj grad skal det prioriteres at klæde de kommende pædagoger på til at kunne formidle litteraturen til børnene? Og hvordan støttes der bedst op omkring litteratur- og læseglæden hos børnene – fra politisk side såvel som i hjemmene og i dagtilbuddene selv?

KH2/2022 så nærmere på børnelitteraturen mellem kunst og pædagogik. Så længe den har eksisteret, har børnelitteraturens status stået til debat. Er den blot et redskab til pædagogisk opdragelse? Er den kunst? Og udgør de to kategorier nødvendigvis hinandens modpoler?

KH3/2022 var et temanummer om krig i børnelitteraturen, og som altid var der tale om et fællesnummer med vores gode venner i Dansklærerforeningen og deres medlemsblad DANSK. Temaet var motiveret af den russiske invasion af Ukraine.

Sidst men ikke mindst satte vi med KH4/2022 fokus på billedlitteratur. Bøger med billeder er nemlig ikke længere bare bøger med billeder. Men hvad er det lige, der helt præcist er på spil i denne “nye” visuelle børnelitteratur og de mange nye formater, der er opstået inden for de seneste år – fra billedbøger til graphic novels? Og hvad er det, billedlitteraturen kan?

Sociale medier og hvervekampagne

v. næstformand og kasserer Cecilie Bogh og bestyrelsesmedlem Caroline Bruhn-Jensen

Det er nu små to år siden, at vi oprettede kanalen @ibbydanmark på Instagram. Caroline og Cecilie har siden haft møde hver 14. dag, hvor de har planlagt opslagene til den kommende periode. Formålet var at skabe større synlighed ift. IBBY Danmark, større kendskab til IBBY Danmark samt skabe en platform for den hvervekampagne vi gerne ville skyde i gang.

Målgruppen var dels medlemmer af IBBY Danmark samt – ikke mindst – potentielle medlemmer (formidlere, forfattere, tegnere, lærere, pædagoger, bloggere, forlag, boghandlere og andre der er interesserede i børnelitteratur).

Siden kanalstart den 25. maj 2021 har vi lavet i alt 115 opslag, hvoraf 58 af dem er fra det sidste år. Målet var at lave 3-4 opslag om måneden, men vi har lavet 5,2 opslag pr. måned.

Vi havde sat følgende mål for kanalen:

 • Efter 6 måneder: 300 følgere (som nogenlunde svarer til antallet af medlemmer) – det mål nåede vi ret hurtigt (8/6 -21: 385)
 • Efter 12 måneder: 600 følgere
 • På den lange bane havde vi et mål om at komme op på 1000 følgere, hvilket vi næsten har nået (16/3 2023: 952)

Opslagene er en blanding af omtaler af artikler fra Klods Hans, nyheder fra den børnelitterære verden, omtale af indstillinger, oplysninger om, hvad IBBY er, bestyrelsesarbejde, præsentation af IBBY- ambassadører (del af hvervekampagne) mv. En del af opslagene re-postes på Facebook.

Alle kan hjælpe med at udbrede kanalen ved at følge, like, dele og kommentere opslag.

Statusseminar 2023

v. formand Birgitte Reindel

Vi var en gruppe på 4-5 stykker, der holdt en række møder for at forberede Statusseminar 2023.

Der blev holdt fire statusoplæg samt et forskningsoplæg om at lyttelæse, et oplæg om verdenskongressen og de projekter IBBY støtter rundt om i verden, og til sidst havde vi Manuskriptskolen for Børnefiktion med i et interview og en af deres elever, Jacinta Madsen, fortalte om sine bøger og om at gå på skolen.

Statusseminaret var et tilløbsstykke i år, og vi endte med at have venteliste – og et pænt overskud.
Nu skal vi i tænkeboks, om vi skal blive på Kulturhuset på Islands Brygge, eller om vi skal finde et større sted – eller om vi evt. skal prøve igen at lave en dag i Jylland også.

Udvalgsarbejde i Kulturministeriet

v. formand Birgitte Reindel

Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris for børnelitteratur bliver overrakt mandag den 27. marts. Vi er repræsenteret i begge udvalg, men skal nyindstille til forfatterprisen i år, da udvalget nu har siddet i fire år.

Bestyrelsesvalg 2023

v. formand Birgitte Reindel

Ved generalforsamlingen er der tre bestyrelsesmedlemmer, der stopper. Det er vores næstformand og kasserer, Cecilie Bogh, Gro Vase og Lærke Skærlund. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem alle mange gange for deres indsats i bestyrelsen. Uden frivillige i bestyrelsen kan vi ingenting.
Samtidig vil jeg gerne takke vores regnskabsfører Hanne E. Frederiksen for hendes store arbejde samt vores revisorer.

Og tusind tak til de nye, der har mod på at stille op til den nye bestyrelse, som vælges i aften.