Klods Hans (2022-1)

Forsiden på dette nummer af “Klods Hans” er tegnet af Signe Kjær og stammer fra billedbogen “Karen begynder ikke i skole” af Karen Vad Bruun (Alvilda, 2020).

Redaktør, Klods Hans

Lige inden udgangen af 2021 fik knap 100 projekter fra 78 af landets kommuner tildelt midler fra BOGglad-puljen – et initiativ søsat af Slots- og Kulturstyrelsen for at styrke de danske børns møde med litteraturen. Puljemidlerne skal gå til nye bogsamlinger i dagtilbud, SFO’er og klubber landet over, og i løbet af det kommende år skal det derfor blive spændende, om den ønskede hensigt med BOGglad vil blive opfyldt, når de mange nyindkøbte bøger når ud til børnene rundt omkring i landet.

BOGglad-indsatsen (som du i øvrigt kan læse mere om på s. 22) vidner om en
tiltrængt anerkendelse fra politisk side af, hvor givende det er, at børn stifter
bekendtskab med litteraturen allerede fra en tidlig alder. En pointe, som igen
og igen bliver slået fast i dette nummer af Klods Hans, er nemlig, at der er
utallige gavnlige effekter ved, at børn tidligt møder og udvikler en glæde ved
litteraturens verden(er). For blot at nævne et par af disse: Bøger kan være med
til at udvikle og styrke børnenes læse- og litteraturglæde og stimulere deres
sprog- og læsekompetencer. Bøger giver børnene mulighed for refleksion og
genkendelse, men kan også åbne døre til fremmede verdner og dermed andre
erfaringsrum end deres egne, hvilket potentielt kan være med til at udvikle
deres empati og tolerance over for andre. Bøger er slet og ret vigtige for
børnenes almene dannelse.

De positive effekter er altså umiddelbart svære at benægte. På trods af dette
synes jeg ofte, at man hører det blive sagt, at litteraturen i disse år har trange
kår – i de private hjem såvel som i daginstitutionerne. Bøgerne ”trues” af andre
(digitale) medier. Der undervises ikke i børnelitteratur på pædagoguddannelsen,
så pædagogerne ved ikke, hvordan de skal inddrage bøger i deres praksis.
Bøgerne placeres fysisk så højt oppe på hylderne i dagtilbuddene, at børnene
ikke kan nå dem, for de skulle jo nødig gå i stykker. Osv.

Spørgsmålet, der stadig synes at være til diskussion, er, hvad litteraturens rolle
skal være: på pædagoguddannelsen, i dagtilbuddene og SFO’erne, på skolerne,
i hjemmene. Og måske står det slet ikke så sløjt til, som man kunne frygte.
Litteraturglæden er i hvert fald til stede i dette nummer af Klods Hans, så helt
gal er den altså ikke – og heldigvis for det!

Download

Klods Hans (2022-1)

som pdf

Digitaliserede artikler på IBBY Bloggen fra denne udgave:

“Undskyld, men er der plads til en billedbog her?”

Børnelitteratur på pædagoguddannelsen. Marianne Eskebæk er lektor på pædagoguddannelsen og i denne signaturartikel fra medlemsbladet Klods Hans fra marts 2022 ...

Redaktør, Klods Hans

Download

Klods Hans (2022-1)

som pdf

ANDRE UDGAVER