Referat af generalforsamling 2024

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, afholdt generalforsamling torsdag den 14. marts 2024 hos Gyldendal. Her kan du læse referatet.

Program

 • Velkomst ved formanden
 • Generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Sophie Fuglesang vælges som dirigent.
Caroline Bruhn-Jensen vælges som referent.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er korrekt varslet iht. vedtægterne og gennemgår dagsordenen for generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning samles ud fra oplægsholdernes talepapirer – og kan læses i sin helhed her.

Beretningen er enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab ved kasseren

Christian Bach, som har overtaget rollen som bogholder, gennemgår på vegne af kasseren regnskab for 2023. Resultatet er et overskud på kr. 74.490,50 for 2023.

Indtægterne fra statusseminaret havde afgørende betydning for, at foreningens regnskab ender med overskud.

Der er en stigende udgift til diverse betalingsgebyrer.

Regnskabet godkendes

4. Budget ved kasseren

Som med regnskabet blev budgetforslaget fremlagt af Christian Bach.

Bestyrelsen foreslår at øge udgifterne med mere end kr. 100.000 af flere grunde, bl.a.

 • Bestyrelsen ønsker et øget aktivitetsniveau omkring cafémøder/saloner
 • Bestyrelsen ønsker at styrke relationen og øge fokus på IBBYs internationale dimension
 • Bestyrelsen ønsker at bruge nogle penge på hvervekampagne for at få nye medlemmer.

Foreningen har en egenkapital på mere end kr. 300.000, som gør, at vi godt kan klare de øgede udgifter.

Budgetforslaget godkendes.

5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen indstiller til, at vi fortsætter med nuværende kontingentsatser i 2025.
Dog vil bestyrelsen i kommende bestyrelsesperiode undersøge muligheder og udfordringer ved at tilbyde differentierede kontingentsatser til institutioner afhængig af størrelse.

Fastsættelsen af kontingentet bliver enstemmigt vedtaget.

7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ikke på valg: Caroline Bruhn-Jensen, Hanne Panduro, Nana Baaner Klitgaard, Sophie Fuglesang, Christian Bach

På valg: Birgitte Reindel (genopstiller ikke), Mette Sofie Kirkedal (genopstiller), Sofie Wolstrup (genopstiller ikke), Tea Bendix (genopstiller)

Opstillede til bestyrelsen: Maria Louise Bjerrum (lærer og PLC’er), Janus Neumann (danskfaglig konsulent), Jesper Toft Fensvig (børneboghandler)

Opstillede som suppleanter: Johanne Elvers Madsen (bibliotekar), Johanne Pasgaard (forretningsudvikler)

Den nye bestyrelse bliver enstemmigt valgt.

7b. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor – Ikke på valg: Bodil Christensen

Revisor – På valg: Lizzie Aurvig (genopstiller)

Lizzie Aurvig vælges enstemmigt som revisor.

Revisorsuppleant – På valg: Cecilie Bogh (genopstiller)

Cecilie Bogh vælges enstemmigt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Bestyrelsesformand Birgitte Reindel siger tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, og de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer fra den nu foregående bestyrelse siger ligeledes tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og til den afgående formand.

LÆS OGSÅ ...

Den australske organisation Indigenous Literacy Foundation modtager dette års Astrid Lindgren Memorial Award

“Kan du leve af det?”

IBBY-formand: “540 mio. lyder af meget. Men det er det ikke.”

Da 20 danske billedbøger mødte 20 iranske kunstnere

Årets vindere af Kulturministeriets priser til børne- og ungdomsbøger er fundet

IBBY-året, der gik – Bestyrelsens årsberetning 2023/2024