IBBY-året, der gik

Bestyrelsens beretning 2023/2024

Ved årets Generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, som blev afholdt d. 14. marts 2024 fremlagde bestyrelsen sin årsberetning for 2023/2024, som efterfølgende blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Her kan du læse den fulde beretning.

Bestyrelsesarbejdet 2023/2024

v. formand Birgitte Reindel 

På generalforsamlingen i 2023 var der flere, der ikke genopstillede, men alligevel var der endnu flere, der viste interesse for at stille op til bestyrelsen. Vi fik derfor generalforsamlingens godkendelse af, at vi i den næste bestyrelsesperiode havde to suppleanter.

Bestyrelsen så derfor således ud efter valget:

Caroline Bruhn-Jensen, Mette Sofie Kirkedal, Sofie Wolstrup, Tea Bendix, Birgitte Bregnedal, Hanne Panduro, Birgitte Reindel, og de nye Sophie Fuglesang, Nana Baaner Klitgaard, Christian Bach, samt de to suppleanter Anne Sofie Allerman og Johanne Elvers Madsen. I løbet af sommeren trak Birgitte Bregnedal sig fra bestyrelsen, så det passede godt, at vi havde fået en ekstra suppleant.

Efter selve generalforsamlingen fortalte Tea Bendix om sit arbejde med Patrick Ness’ bog Anderledes med drenge/Different for Boys. Fantastisk smukke illustrationer!

Vores bogholder, som også havde styr på medlemslisten, Hanne E. Frederiksen, havde meldt ud, at hun gerne ville afløses på posten. Kæmpe TAK til Hanne for det store arbejde, hun har udført! Ingen meldte sig som interesserede til at overtage posten, da vi efterspurgte det, men Christian Bach har overtaget opgaven i løbet af efteråret. Og han har i den forbindelse gjort et stort stykke arbejde for at gøre det nemmere fremover. Tusind tak for det!

I april måned mødtes vi på Gutkind til vores første bestyrelsesmøde og Visionsseminar. Det skortede ikke på ambitioner for IBBY Danmark og idéer til bestyrelsesarbejdet. Det var en dag fyldt med engagement, som er så dejligt at møde på tværs af fagligheder. Bestyrelsen arbejder i forskellige undergrupper, som står for vores blad Klods Hans, for vores nye hjemmeside og de sociale medier, for vores årlige prisuddeling af Klods Hans Prisen, for vores årlige konference Statusseminaret og igen har vi fået gang i fyraftensarrrangementer.

Læsekoalitionen

v. formand Birgitte Reindel 

Der har været 3-4 møder hen over året i Læsekoalitionsgruppen. Der har dels været oplæg omkring PIRLS sammenholdt med læsning og sammenholdt med læseundersøgelsen fra 2021 og oplæg om det store projekt omkring læseglæde i samarbejde med PLC og bibliotek. Men der har været stille siden august.

IBBY Nordic og IBBY International

v. formand Birgitte Reindel 

Vi samarbejder også med både de øvrige nordiske landes afdelinger af IBBY og vores moderforening IBBY. Der har dog været lidt stille på den nordiske front siden sidste år. Jeg tror, vi afventer en invitation fra Norge til vores næste møde.

Til gengæld har der været gang i den i IBBY International efter sidste års uro om H.C. Andersen Awards. Uroen i pressen sluttede med, at formanden for H.C. Andersen Awards trak sig efter en tid med chikane. Kort tid efter besluttede Execitive Commitee, at udnævne to nye næstformænd i stedet for Denis Beznosov. Den beslutning resulterede intern uro. Hele bestyrelsen i The Treasure Fund trak sig, og en del nationale sektioner gav udtryk for bekymring over udviklingen. Der blev derfor holdt en ekstraordinær kongres i starten af november. Her blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge nærmere på vedtægterne, og i tiden efter blev der holdt regionale møder, hvor de nationale sektioner fik mulighed for at kommentere på vedtægterne, og hvordan IBBY fungerer. Efter nytår blev arbejdsgruppen nedsat, og selve arbejdet er startet i midten af februar med møde hver anden uge. Jeg er med i arbejdsgruppen. På Bologna messen skal vi fremlægge vores foreløbige resultater, og der lægges op til, at vedtægtsændringerne skal vedtages på kongressen i slut august/start september. I arbejdet kigger vi også nærmere på, hvordan de nationale sektioner kan inddrages mere i IBBYs arbejde, så afstanden ikke er så stor, men med over 80 nationer er der stor forskel på, hvordan man har mulighed for at deltage. Under alle omstændigheder er det et spændende arbejde.

Klods Hans-prisen

v. suppleant Johanne Elvers Madsen

Hvert år uddeler vi i IBBY Danmark, Klods Hans-prisen til en person, institution eller gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen.

I år spurgte vi bredt ud efter forslag til nomineringer. Der kom mange spændende forslag både den vej fra, og fra IBBYs egen bestyrelse. Det var skønt at mærke interessen for prisen. De tre nominerede vi endte med var: Brønderslev Forfatterskole, Fang Fortællingen og Suget ind.

Suget Ind løb med prisen, og i nomineringen blev der bl.a. lagt vægt på den særlige formidling fra barn til barn, som Suget Ind bygger på.

Ved prisuddelingen blev der også for første gang uddelt en særlig Klods Hans Ærespris til Søren Fanø, der døde pludseligt i efteråret 2022, og som i en stor del af sit liv har spillet en uvurderlig rolle i formidlingen af børne- og ungdomslitteraturen.

Prisoverrækkelsen blev holdt på BellaScenen til årets Bogforum. Der var fyldt på stolerækkerne, og der var mange der deltog i receptionen bagefter. Der var bl.a. en del børn og unge fra Suget Ind og Brønderslev Forfatterskole, og repræsentanter fra alle tre nominerede var selvfølgelig til stede.

Vi håber at se jer på BellaScenen til Klods Hans-prisen 2024!

Øvrige priser

v. næstformand Mette Sofie Krkedal

I år har aktiviteten ikke været overvældende, om end vi har indstillet til de vigtigste priser, som vi i bestyrelsen gennem en årrække har tradition for. Vi har et årshjul, hvor lige og ulige årstal bliver retningsgivende for, hvilke priser vi indstiller til. Det drøftes løbende i bestyrelsen, hvordan vi skal vægte indstillingsarbejdet i relation til anden IBBY-aktivitet.

I år har vi koncentreret os om Hans Christian Andersen Award, Astrid Lindgren Memorial Award og IBBY Honour List. Naturligvis har arbejdet i Kulturministeriets børne- og ungdomsprisudvalg også pågået.

Bratislava Biennalen
Vi er i indeværende år blevet kontaktet med henblik på at indstille til Bratislava Biennalen, da prisen var faldet mellem to stole grundet afviklingen af Bibiana. Grundet den korte tidsfrist kunne vi ikke nå at indstille i indeværende år, men vi har valgt at give tilsagn, hvorfor Bratislava Biennalen fremadrettet bliver en af de priser, vi indstiller til.

Hans Christian Andersen Award
Jeg bliver nødt til at nævne den stride modvind 2023 lagde ud med i forhold til H.C. Andersen-prisen og det russiske jurymedlem. Dette gjorde, at vi ikke indstillede til prisen i 2023. En pris vi dog agter at arbejde os frem mod at indstille til i 2025.

Foto af Cato Thau-Jensen

Astrid Lindgren Memorial Award
I 2023 indstillede vi Jesper Wung-Sung og Cato Thau-Jensen til ALMA-prisen.
Begge forfattere har gennem en årrække haft en afgørende betydning for dansk børnelitteratur. Wung-Sung med sit fabulerende sprog og drengebarnet i centrum. Cato Thau med sin vilde, indsigtsfulde streng.

IBBY Honour List
Hounorlisten har også været på tapetet, hvor vi i bestyrelsen forsøgte os med en ny procedure, hvor IBBY’s interne prisudvalget lavede en begrundet shotlist, hvor de resterende medlemmer kunne stemme ud fra.
Demokratiet i bestyrelsen valgte, at Kim Fupz Aakeson og Sanne Munk Jensen Au pair, Vilma Sandnes Johanessons Tænk ikke på mig og Mette Vedsøs Banan blev nomineret til forfatterlisten. De nominerede til illustratorlisten blev Jacinta Madsens Den magiske lænestol, Adam O.’s Gro og Ane Bjørns Trylleblik.
De to bøger, som i sidste ende bliver indstillet fra IBBY Danmark til IBBY Honour List 2024, bliver offentliggjort d. 15. marts.

Kulturministeriets priser til børne- og ungdomsbøger
I næste uge, fredag den 22. marts, uddeles Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris for børne- og ungdomslitteratur.
IBBY Danmark er repræsenteret i begge prisudvalg. I illustratorudvalget sidder Birgitte Reindel, mens Mette Sofie Kirkedal sidder i det nytiltrådte forfatterprisudvalg med Merete Pryds Helle som formand.
Arbejdet pågår fra juni frem til januar, hvor de tre nominerede udpeges. De nominerede til forfatterprisen er: Hanne Dagmar Raaberg for Papirhjerter, Babak Vakili for Første gang jeg bliver afvist og Liva Skoemann for Alba Columbas sidste rejse.
Illustratorprisudvalget har nomineret Jakob Martin Strid for Den fantastiske bus, StineStregen for Ondulaten og Rasmus Meisler for Historien om en dreng, der måske hedder Torben.

I 2024 vil vi arbejde på at indstille til Hans Christian Andersen Award, Astrid Lindgren Memorial Award og hæderslisten Outstanding Books for children with disabilites. Hertil kommer naturligvis arbejdet med Kulturministeriets priser samt eventuelle andre priser.

Medlemsbladet Klods Hans

v. bestyrelsesmedlem og bladets redaktør Caroline Bruhn-Jensen

IBBY Danmark udgiver årligt fire numre af Klods Hans, og 2023 var ingen undtagelse. Vi fortsatte i 2023 det gode samarbejde med grafiker Peter Waldorph, som vi har samarbejdet med siden 2021.

I hvert nummer af Klods Hans belyser vi et nyt og aktuelt tema. Hvilke temaer, vi tager op i bladet, besluttes på Klods Hans-redaktionens årlige visionsmøde, som finder sted i efteråret året forinden. I alle numre, vi udgiver, efterstræber vi at belyse de valgte temaer fra mange forskellige vinkler og gennem mange forskellige artikelformater. Vi ønsker både at sætte fokus på dem, som laver den, udgiver den, formidler den eller på anden vis beskæftiger sig med den – det være sig forfattere, illustratorer, oversættere, grafikere, forskere, formidlere og andre relevante fagpersoner.

Forside af medlemsbladet Klods Hans. Tema: Humor
Forside af medlemsbladet Klods Hans. Tema: På tværs af medier

Klods Hans nr. 1/2023 var et temanummer om humor i børne- og ungdomslitteratur – den mest populære genre hos børn og unge på tværs af både alder og køn ifølge læsevaneundersøgelsen Børn og unges læsning 2021. Derfor satte vi os for at undersøge, hvad det er, disse sjove bøger kan.

Klods Hans nr. 2/2023 belyste en aktuel tendens om børnelitteratur på tværs af medier. Gennem de senere år har vi set, hvordan børnelitteratur ikke længere blot udkommer i papirformat, men på et væld af platforme. Dette samspil mellem forskellige medie-, udtryks- og kunstformer så vi nærmere på i bladet.

Klods Hans nr. 3/2023 omhandlede den nordiske børnelitteratur og blev lavet i samarbejde med Dansklærerforeningens medlemsblad, DANSK. Bladet var fyldt med bidrag fra det meste af Norden og slog et slag for den nordiske samhørighed.

Klods Hans nr. 4/2023 undersøgte vi, hvad børnelitteraturen kan, når den sker på børnenes præmisser. For ved de voksne altid, hvad børnene vil have? Ikke nødvendigvis. Det kom der et spændende nummer ud af med bidrag fra en masse dygtige og kreative folk, der er vant til at lade børnenes stemme blive hørt i deres praksis.

Kommunikationsudvalget

v. bestyrelsesmedlem Christian Bach

Ny hjemmeside
Udvalgets første prioritet var at få lavet en ny hjemmeside, der bedre kunne afspejle IBBY som en levende forening, hvor der hele tiden sker noget nyt. Vi ønskede også en lidt mere farverig visuel identitet på hjemmesiden. Samtidig havde vi et behov for en udvidet blogfunktionalitet, hvor nyheder fra både IBBY-regi og øvrige nyheder og initiativer fra hele branchen kunne finde et hjem. Og ikke mindst muligheden for at revitalisere noget af alt det gode indhold fra medlemsbladet Klods Hans i nye, digitale versioner.

Desuden var det også en vigtig del af udviklingen af den nye hjemmeside, at indmeldelses-flowet i foreningen blev forenklet og gav mulighed for betaling med kreditkort og MobilePay med det samme.

Hjemmesiden blev designet og udviklet gratis, og den gik i luften i sensommeren 2023. Siden da er der udgivet 35 indlæg på bloggen og et par gode håndfulde faste sider om IBBYs arbejde. Siden har haft 1700 unikke besøgende siden relancering, men det ugentlige besøgstal er desværre et stykke fra, hvad vi håbede på, og der ligger derfor en opgave for det kommende kommunikationsudvalg i at få udbredt kendskabet til siden.

Nyhedsbrev
Samtidig med den nye hjemmeside lancerede vi også IBBY Nyt, et nyhedsbrev for både medlemmer og ikke-medlemmer.  Nyhedsbrevet er primært tænkt som en opsamling af indhold på hjemmesiden, som udsendes med jævne mellemrum. Nyhedsbrevet har pt. 207 tilmeldte. Det er desværre heller ikke helt tilfredsstillende, og der bør arbejdes for, at kendskabet til nyhedsbrevet udbredes yderligere.

Sociale medier
I denne bestyrelsesperiode har vi også opprioriteret foreningens tilstedeværelse på sociale medier. Vi har øget antallet af opslag på både Facebook og Instagram væsentligt, og vi har oprettet en profil på LinkedIn, som allerede har over 300 følgere.

Vores Facebook-opslag har nået omkring 10.400 unikke konti i denne bestyrelsesperiode, hvilket er en stigning på 16 % ift. forrige bestyrelsesperiode. Og vi har fået 56 nye følgere. Vores Instagram-opslag har i samme periode nået omkring 3.200 unikke konti. En stigning på 33 % sammenlignet med forrige periode. Vi har fået 207 nye følgere.

På både Facebook og Instagram er 85 % af vores følgere kvinder, størstedelen i alderen 35-54 år. Og 1/3 af vores følgere bor i Storkøbenhavn.

Arbejdet med at skabe indhold til både bloggen og de sociale medier er tidskrævende, og det bør diskuteres yderligere i den nye bestyrelse, om tidsforbruget står mål med resultaterne, som jo i sidste ende gerne skulle udbrede kendskabet til foreningen og dermed give os flere medlemmer. Det har vi endnu ikke set i udpræget grad.

Caféarrangementer

v. bestyrelsesmedlemmer Tea Bendix og Sophie Fuglesang

Bestyrelsen havde som ambition at få gang i caféarrangementerne i 2023. Det blev nedsat en arbejdsgruppe med Tea Bendix og Sophie Fuglesang.

I foråret formulerede vi formålet med arrangementerne og ansøgte Statens Kunstfonds pulje ‘Levende litteraturmøder’ til at dække honorarudgifter til tre saloner. Formålet med arrangementerne var at: skabe mulighed for at udfolde børnelitterære temaer, formidle viden og skabe en faglig og kvalificeret debat med børnelitteraturen som omdrejningspunkt. Og, ikke mindst, skabe en anledning til at lade folk med interesse i børnelitteraturen mødes, på tværs af faglig bagrund.

Desværre modtog vi ikke støtte, og der blev ikke afholdt nogle caféarrangementer i 2023. 

Arbejdsgruppen fortsatte dog arbejdet og kunne 29. feb. 2024 præsentere det første caféarrangement, dels egenfinansieret og dels finansieret gennem deltagerbetaling. 

Arrangementet blev afholdt på Manuskriptskolen for Børnefiktion, der stillede lokaler til rådighed, og det kom 51 betalende deltagere. 

Temaet for programmet var: Kan børnelitteraturen skabe fred? Et tema der blev valgt for at sætte fokus på IBBY`s internationale arbejde, for at spejle en urolig samtid og for sætte fokus på en tendens, der synes at være tilstede i børnelitteraturen gennem temaer som håb, krig og flugt.

De deltagende i programmet var forfatter Anne Sofie Allermann på bagrund af sin udgivelse Tid, der for nylig blev oversat til arabisk, samt et workshopophold i samme anledning i Palestina.
Tina Sakura Bedste på bagrund af sin udgivelse Horisonten og sådan noget. En fabulerende historie om flugt.
Og Anita Berge fra Norge, der forsker i ordløse billedbøger som kulturel brobygger hos børnehavebørn, samt hendes engagement i IBBY-projektet, Silent book library på Lampedusa. 

Arrangementet var en succes og vi fik positiv tilbagemelding fra mange. 

Statusseminar

v. bestyrelsesmedlem Nana Baaner Klitgaard

Igen i år har vi haft en undergruppe på 5-6 medlemmer fra bestyrelsen, der har stået for planlægningen af statusseminaret.

Vi havde lyst til at lave en smule om på dagen, men stadig holde fast i de fire statusoplæg, som mange forventer og ser frem til at få. I år var overskrifterne: YA, Billedfortællinger (til små og store), de 8-12-årige, samt Fagbøger. Alle fire oplæg blev præsenteret af medlemmer fra bestyrelsen.

Derudover havde vi et fagligt indlæg om børns medievaner, et oplæg fra dette års vinder af Klods Hans-prisen, Suget ind, en paneldebat mellem tre redaktions/forlagschefer, og endelig rundede vi af med et interview med forfatteren og illustratoren bag Sallys far-bøgerne.

Statusseminaret var endnu engang et tilløbsstykke, og igen i år havde vi venteliste. Vi har fået meget positiv respons på dagen.
Eneste minus var, at lokalet er for småt og for klemt til både at rumme pladser, udstilling og forplejning. Så til næste år bør vi for alvor få undersøgt mulighederne for at afholde det et andet sted.

LÆS OGSÅ

Den australske organisation Indigenous Literacy Foundation modtager dette års Astrid Lindgren Memorial Award

Den australske læseorganisation Indigenous Literacy Foundation modtager Astrid Lindgren Memorial Award 2024. ...

“Kan du leve af det?”

Forfatterøkonomi. Forfatterne Gunvor Ganer Krejberg og Ditte Wiese deler modigt ud af deres egne tal. ...

IBBY-formand: “540 mio. lyder af meget. Men det er det ikke.”

Den 19. marts 2024 præsenterede regeringen og folkeskoleforligskredsen en ny aftale om folkeskolen. Af aftaleteksten fremgår det bl.a., at der ...