Hvad er Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark?

Foto: Tom Sickova

Hvad er Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark?

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark er et forum for alle, der interesserer sig for børnelitteratur.

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark er den danske sektion af den verdensomspændende nonprofit-organisation International Board on Books for Young People, som blev grundlagt i 1953 og i dag har nationale sektioner i henved 80 lande.

Vi er et forum for alle, der interesserer sig for børnelitteratur – og vi støtter den danske børne- og ungdomslitteratur og dens forfattere, illustratorer og oversættere ved bl.a. at:

  • præsentere dansk børne- og ungdomslitteratur i udlandet, når vi indstiller danske forfattere, illustratorer og oversættere til internationale priser og udstillinger,
  • fungere som rådgivende organ i spørgsmål om børne- og ungdomslitteratur,
  • formidle oplysninger og viden om børne- og ungdomslitteratur ved arrangementer, som fx vores årlige statusseminar for børnelitteratur,
  • udgive medlemsbladet Klods Hans, der er fyldt med engageret stof fra børne- og ungdomslitteraturens verden,
  • uddele Klods Hans-prisen årligt til en person, institution eller gruppe, der har gjort en særlig indsats for formidling af børne- og ungdomslitteraturen

Derudover er vi også en del af et nordisk samarbejde i IBBY Nordic, det europæiske samarbejde i IBBY Europe og det internationale samarbejde i hovedorganisationen IBBY.

Foreningen drives af en frivillig bestyrelse og er afhængig af de penge, vi får ind på medlemskontingenter.

Du kan være med til at støtte vores arbejde ved at melde dig ind – og der er brug for dig!

LÆS OGSÅ ...

Astrid Lindgren Memorial Award

Hans Christian Andersen Award

IBBY Bloggen

Bogbotten.dk

Bestyrelsen

Arrangementer