Klods Hans (2021-4)

Forsiden på dette nummer af “Klods Hans” er tegnet af Signe Parkins og er den illustration, dette vinderen af Klods Hans-prisen 2021 har modtaget.

Redaktør, Klods Hans

Vi har en lang og stolt tradition omkring børnelitteratur i Danmark.
Desværre er det ofte kun den skønlitterære genre, vi har det
med fremhæve, og langt sjældnere den faglitterære gren af
børnelitteraturen, der af samme grund (alt for) tit ender med at stå
i skyggen af fiktionen. Her står vi i Danmark især i kontrast til vores nabolande Sverige og Norge, hvor den faglitterære tradition historisk set har været langt mere dyrket – og anerkendt, ikke mindst.

At faglitteraturen har fået denne plads, kan man pege på flere årsager til. Én
af dem er, at skønlitteraturen generelt kan bryste sig af at have et “finere ry”
end faglitteraturen, hvorfor førstnævnte også har en tendens til at løbe med
stort set al opmærksomheden. Det gælder eksempelvis i danskundervisningen
rundt omkring i klasserne, hvor elever allerede i indskolingen begynder
oplæringen i den ædle – og vigtige! – kunst at analysere skønlitterære
værker, mens den faglitterære genre i højere grad forbigås. Samtidig bliver faglitterære udgivelser langt sjældnere anmeldt i dagbladene end de skønlitterære (skønt disse heller ikke kan prale af at udfylde meget af avisernes
spalteplads …), ligesom størstedelen af de litterære priser, der uddeles, er priser
henvendt skønlitterære udgivelser.

Det er synd. Faglitteraturen for børn rummer nemlig langt flere potentialer,
end den umiddelbart anerkendes for. Fx har flere læseundersøgelser peget på,
at faglitteraturen for mange børn kan være en vej ind i læsningen og styrke
både deres læselyst og læsekompetencer – en pointe, du kan læse Anja Kirk
Berthelsen udfolde i dette nummers signaturartikel Faglitteratur for børn
på s. 6. Dertil udgives der flere og flere fagbøger for børn og unge af utrolig høj
kvalitet og ditto æstetisk værdi. Og så skal man ikke glemme faglitteraturens
allerædleste opgave: at tilbyde sin læser – barn som voksen – velresearchet,
faktuel oplysning om ofte komplekse emner. En dyd, der synes vigtigere end
nogensinde, i en tid hvor fake news og konspirationsteorier spredes hurtigere,
end du kan nå at sige Villads fra Valby.

Dette nummer af “Klods Hans” er vores hyldest til faglitteraturen for børn
og unge, og vi håber, at du vil læse med, så vi kan få faglitteraturen ud af
skønlitteraturens skygge én gang for alle. Det fortjener den.

Download

Klods Hans (2021-4)

som pdf

Digitaliserede artikler på IBBY Bloggen fra denne udgave:

Redaktør, Klods Hans

Download

Klods Hans (2021-4)

som pdf

ANDRE UDGAVER