Klods Hans (2023-2)

Forsiden på dette nummer af “Klods Hans” er tegnet af Joaquin Camp og stammer fra den interaktive billedbog “The Piano” (PIBOCO, 2020).

Redaktør, Klods Hans

Hvilken form havde det sidste stykke børnelitterære fiktion, du konsumerede? Læste du en billedbog? Lyttede til en lydbog, mens du gjorde rent? Eller så du måske en episode af tv-serie-versionen af din favorit bogserie?

Når vi taler om børnelitteratur, er det som oftest stadig papirbogen, vi tænker på. Men børnelitteratur – eller børnefiktion, som vi måske mere retvisende bør kalde det i denne forbindelse – har efterhånden fundet mange forskellige medier at bosætte sig i, der både dækker skrift, billeder, lyd, digitale platforme, visuelle opsætninger og mere til. Ikke at der i sig selv er noget nyt i, at børnelitteratur benytter sig af forskellige udtryksformer – det har den på sin vis altid gjort. Men at børnelitteratur så at sige vandrer frem og tilbage mellem forskellige medier og fx udkommer først som papirbog, så lydbog, for herefter at blive lavet til spillefilm og senere udkomme som grafisk roman (eller måske gør hele bevægelsen i den stikmodsatte rækkefølge – eller vildere endnu: udkommer på samtlige platforme på én gang!) – dét er nyt. Disse børnelitterære vandringer, som lektor og ph.d. Ayoe Quist Henkel kalder dem, peger mod en aktuel tendens til øget hybridisering, hvor børnelitteratur bliver til i samspil mellem forskellige medie-, udtryks- og kunstformer. Det kan du alt sammen blive meget klogere på i artiklen på s. 6.

I lyset af denne tendens giver det rigtig god mening, at de studerende på Manuskriptskolen for Børnefiktion, som du kan læse et interview med i dette nummer af Klods Hans, undervises i at tænke i universer frem for enkelte projekter. På skolen arbejdes der bl.a. ud fra et platformuafhængigt udgangspunkt, hvor de studerende fra starten opfordres til ikke at lægge sig fast på, hvilket medie de skriver til. Læs med på s. 22.

Selvom et sted som Manuskriptskolen giver grund til optimisme før børnefiktionen, ved vi desværre – bl.a. fra den seneste PIRLS-undersøgelse fra 2021 – at det står sløjt til med børn og unges læsning af selvsamme. Skal vi have dem til at lystlæse, må vi have gang i litteraturformidlingen, og her tænkes der i nye baner hos eReolen Go, der med webserien Suget ind lader børnene selv komme til orde – er du nysgerrig, kan du læse mere på s. 26. Læs også om interaktive billedbøger, litteraturformidling på TikTok, lydbøger, en helt særlig skriveskole for unge i Aarhus og mere til – alt sammen med det til fælles, at det finder sted på tværs af medier.

Download

Klods Hans (2023-2)

som pdf

Digitaliserede artikler på IBBY Bloggen fra denne udgave:

Hvad kan den digitale billedbog?

Det digitale forlag PIBOCO laver innovative digitale billedbøger af høj kunstnerisk kvalitet. ...

Børnelitteratur i forskellige æstetiske dragter

At udtryksformer som skrift, billede og lyd indgår i slægtskab i børnelitteratur, er ikke i sig selv noget nyt. Alligevel ...

Redaktør, Klods Hans

Download

Klods Hans (2023-2)

som pdf

ANDRE UDGAVER