Indkaldelse til generalforsamling 2023

Udgivet: 12. februar 2023

Torsdag den 16. marts afholdes der generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.

Tid: Torsdag den 16. marts 2023 kl. 18.30 – 20.00
Sted: Afholdes hos Alinea, Vognmagergade 11, 1148 København K

Virtuel deltagelse til selve generalforsamlingen er muligt ved tilmelding senest to dage før.
Link til tilmelding: https://forms.gle/s7nsZ5WsYcWj865E8

Program:
– Velkomst ved formanden
– Generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne
– Tea Bendix, forfatter og illustrator (og bestyrelsesmedlem), fortæller om arbejdet med at illustrere Patrick Ness’ bog Different for boys.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Budgetforslag ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt