Generalforsamling 2024

Torsdag den 14. marts afholdes der generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.
kl. 18:30
20:00

Ved generalforsamlingen serveres der en let “afstensnack”, derfor er tilmelding nødvendig.

Det er muligt at deltage virtuelt.

Flere bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, og enkelte ønsker ikke genvalg, så vi håber, at andre har lyst til at melde sig.

Program

  • Velkomst ved formanden
  • Generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Budgetforslag ved kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen

Ønsker du at stille et forslag til behandling på generalforsamlingen, så skal de være foreningen i hænde senest torsdag d. 29. februar. Forslag kan sendes til medlem@ibby.dk, hvorefter der vil blive kvitteret for modtagelsen.

Interesseret i bestyrelsesarbejdet?

Alle medlemmer af foreningen har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Man vælges for to år ad gangen.

I år er flere af bestyrelsesmedlemmer på valg. De fleste ønsker genvalg. Enkelte gør ikke. Så der bliver altså uanset hvad nogle ledige pladser i bestyrelsen. Hvis det lyder som noget for dig, så lad os det endelig vide! Vi vil gerne have modtaget dit kandidatur senest torsdag d. 29. februar på mailen medlem@ibby.dk.
Senest en uge inden generalforsamlingen præsenteres alle kandidater til bestyrelsen på ibby.dk.

Det er ikke et krav iflg. vores vedtægter  at melde sit kandidatur på forhånd – men vi håber at interesserede alligevel vil gøre det, så foreningens medlemmer har mulighed for at orientere sig inden generalforsamlingen.

Konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamling

Det er den nyvalgte bestyrelse, der vælger formand, næstformand og kasserer og nedsætter et evt. forretningsudvalg. For at bestyrelsen er fuldt funktionsdygtig straks efter generalforsamlingen, mødes den nye bestyrelse til konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, dvs. fra kl. 20.00-21.00 d. 14. marts.

ANDRE ARRANGEMENTER

LÆS OGSÅ ...

De danske nominerede til IBBY Honour List 2024 er fundet

“Undskyld, men er der plads til en billedbog her?”

Men hvad skal jeg så læse?