Vagn Plenges takketale

Udgivet: 26. marts 2017

Vagn PlengeTak for tilliden og samarbejdet

Mit engagement i IBBY begyndte i 1984, da jeg for første gang deltog i en IBBY kongres. Temaet var nemlig udgivelse af børnebøger i udviklingslandene, som det hed dengang for over 30 år siden. Det interesserede mig fordi jeg var begyndt at udgive fortællinger fra de lande i 1976, især bøger for børn – ikke kun i Danmark, men siden 1980 også i Sverige og Norge.

Det var sådan en god oplevelse at møde mennesker fra hele verden under kongressen, at jeg har deltaget i alle kongresser lige siden. I det hele taget synes jeg at IBBY er et formidabelt netværk af mennesker med interesse for børnelitteratur, uanset deres profession. Det samme gælder vores hjemlige IBBY, Selskabet for Børnelitteratur. Vi skal dog frem til ca. 1989 – jeg husker ikke året helt præcist – førend jeg stillede op til bestyrelsen her, ikke fordi jeg kendte meget til den danske børnelitteratur, men fordi jeg gerne ville udvide horisonten til den indsats medlemmer af IBBY-familien gør rundt om i verden for at børn overhovedet kan få adgang til børnebøger og mulighed for at læse. Børnenes Inter­nationale Bogdag – som vi nu også har markeret efter mange år uden nogen aktivitet – er blot et af mange elementer i det arbejde, om end man i mange lande gør utroligt meget ud af den.

Den mest imponerende indsats gøres for børn der er ramt af krige, konflikter og natur­katastrofer; det er et arbejde jeg gerne ser at vi formidler støtte til. I årene 2002 til 2006 havde jeg den store oplevelse at være medlem af IBBY’s internationale styrelse – et af de mest aktive medlemmer, tør jeg godt sige; bl.a. fik tsunamien i Sydøstasien mig til at foreslå en indsamling af penge til at købe bøger for til de ramte børn … og andre aktiviteter af den slags der nu kaldes biblioterapi. Indsamlingen udviklede sig til fonden Children in Crisis, som har fået en umådelig betydning.

Formentlig pga. min internationale erfaring og netværk blev jeg bedt om at lede arbejdet med at arrangere IBBY’s kongres i København i 2008 – et arbejde som henved 20 frivillige deltog i med stor ildhu. I 2013 måtte Selskabets formand, Hans Hansen, efterlyse nye medlemmer til besty­relsen på selve generalforsamlingen; det fik Lis og mig til at melde os. Om sommeren blev både Hans og næstformanden, Kirsten Bystrup, så alvorligt syge at de måtte trække sig.

De bad mig om at træde til som fungerende formand, med henvisning til min mangeårige erfaring med IBBY-arbejde. Jeg tøvede fordi jeg syntes at mit kend­skab til den danske børnelitteratur og dens verden stadig ikke var stort nok. Men da jeg endelig havde givet efter, kastede jeg mig over arbejdet med liv og sjæl; når jeg har påtaget mig noget, vil jeg gøre mit bedste. Desuden mener jeg at man har påtaget sig et særligt ansvar, når man er valgt som formand direkte af medlemmerne.

Jeg bad Eline træde ind i bestyrelsen, og både hun og Lis er heldigvis stadig med og særdeles engagerede. Siden har flere andre meldt sig under fanen, og også de har medvirket aktivt med deres indsigt og entusiasme, så jeg tør sige at vi fik bragt Selskabet ud af dets tornerosesøvn og op på det aktivitetsniveau og medlemstal som det nu kan bryste sig af. Men dermed er ideerne og ambitionerne ikke udtømt; dog afhænger deres realisering ikke kun af de økono­miske midler, men også, i vekslende grad, af at andre frivillige vil medvirke til gennemførelsen, sådan som det er tilfældet med statusseminaret.

Selv har jeg ikke sagt farvel til IBBY med min afgang fra formandsposten. Jeg vil være til rådighed med råd og dåd i det omfang man ønsker det … og jeg kan det i praksis. Men jeg takker af som formand. En stor tak til alle der har været med i bestyrelsen i min tid som formand og dermed bidraget til de resultater vi har nået. Jeg vil også gerne takke medlemmerne for den tillid og opbakning jeg har fået af jer. Sidst, men ikke mindst, de bedste ønsker til den nye bestyrelse med jeres vigtige arbejde…

Vagn Plenge