Tre kandidater til Klods Hans Prisen 2019

Udgivet: 12. april 2019

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark uddeler hvert år Klods Hans Prisen til en person, en institution eller en gruppe, der har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen. Prisoverrækkelsen har de senere år fundet sted på Bogforum, hvor prismodtageren modtager en original illustration af H.C. Andersens eventyr Klods Hans, udført af en illustrator, som – så vidt muligt – er valgt af prismodtageren selv. Efter højtlæsning af eventyret og en tale, der begrunder valget af prismodtager, er Selskabet vært ved en reception, hvor foreningens medlemmer og andre interesserede er velkomne. Klods Hans Prisen er tidligere gået til bl.a. Jens Andersen, Torben Weinreich, Nina Christensen, Lizzie Aurvig (Børnenes Boghandel) og Rachel Röst (Læs for Livet).

For første gang har Selskabet i år valgt at nominere tre kandidater til Klods Hans Prisen, nemlig:

(Teksten fortsætter under billedet.)

  • Anne-Marie Donslund: Initiativtager og projektleder for Litteratur- og Læsefestival for børn og unge i Odsherred. Festivalen giver Odsherreds børn og unge (3-19 år) en oplevelse med læsning og litteratur, hvor børnene bl.a. møder forfattere og illustratorer gennem foredrag og/eller workshops. Derudover er hun leder af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland og har været med til at afholde Børnelitteraturkurset på Vallekilde Højskole, lige som hun har startet forfatterlinjen på højskolen samt været projektleder for Forfatterakademiet for Minoritetsunge i samarbejde med Manu Sareen.
  • Stine Reinholdt Hansen: En af hovedkræfterne bag Læsevaneundersøgelsen Greb til læselyst fra 2017, som tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Københavns Biblioteker, Læremiddel.dk og National Videncenter stod bag, lige som hun før det, i 2010, stod for en lignende undersøgelse med fokus på børns læsevaner. Dette arbejde har gjort det muligt at se på udviklingen på området og sat de 8-13-åriges læsevaner på dagsorden, ikke bare i skole- og biblioteksverden, men også blandt politikere, på avisredaktioner og blandt almindelige mennesker, som dermed har fået et kvalificeret grundlag at diskutere ud fra.
  • Nadia Mansour: Arbejder på en Ph.d. om multikulturel litteratur, som dels har til formål at udvikle en definition af, hvad multikulturel litteratur er, og dels undersøger, hvad der sker, når elever med forskellige kulturelle, religiøse, etniske og sproglige baggrunde arbejder sammen om multikulturelle fortællinger i danskfaget i folkeskolen. Sideløbende har Nadia formidlet sine erfaringer og forskningsresultater i artikler, debatindlæg, foredrag m.v. og talt for, at også børn med minoritetsbaggrund får mulighed for at se repræsentationer af deres kulturelle erfaringer i børne- og ungdomsbøgerne, så de føler sig set og accepterede.

Tekst af Eline Mørch Jensen