Tilskud giver os mulighed for at fortsætte arbejdet i 2018

Udgivet: 19. november 2017

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark har modtaget 80.000 kr. til vore aktiviteter i 2018 fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Det vil vi godt sige mange tak for. Støtten gør os i stand til at fortsætte arbejdet med:

1) IBBY International

Forudsætningen for Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmarks arbejde er medlemskabet af IBBY International. Det er en forudsætning for, at Selskabet bl.a har prisindstillingsret til en række priser. F.eks. at vi:
a) kan indstille en dansk forfatter og illustrator til H.C. Andersen-prisen, hvis protektor er Dronningen,
b) kan indstille en dansk forfatter, illustrator og oversætter til IBBY’s Honour List,
c) kan indsende bøger til det unikke katalog Outstanding Books for Young People with Disabilities,
d) kan have en “korrespondent” som bidrager til IBBY Internationals internationale fagtidsskrift Bookbird,
e) deltage i samarbejdet med de nordiske og europæiske IBBY-foreninger, samt
f) er berettiget til at indstille til ALMA-prisen.
g) kan indsende forslag til Asahi-prisen.
Derudover giver medlemskabet os mulighed for at sende danske illustrationer til de tilbagevendende internationale udstillinger i Bologna, Bratislava og Tallinn.

Selskabet indstiller og producerer igen i 2018 indstillingsmateriale til Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).

2) IBBY Internationals verdenskongres, august 2018

Kongressen afholdes i 2018 Athen, Grækenland. Kongressen er et forum på et højt fagligt niveau, med o. 100 hoved- og seminar-indlæg og møder mellem deltagere fra hele verden inden for alle professioner, der beskæftiger sig med børnelitteratur. Kongressen er en vigtig mulighed for netværksdannelse. Vi ønsker at kunne sende to deltagere som dels kan bidrage med danske vinkler og erfaringer, dels efterfølgende kan rapportere til medlemmerne og læserne af Klods Hans om væsentlige indlæg og aspekter fra kongressen.

3) Klods Hans – kvartalstidsskrift for børnelitteratur

Klods Hans

Tidsskriftets opgave er at favne de mange forskellige tilgange til børnelitteraturen, samt at være på forkant og være med til at sætte dagsordenen i den børnelitterære debat, såvel som at informere om forhold og tendenser ude og hjemme. Et af numrene udgives i samarbejde med Dansklærerforeningens blad Dansk.

4) Klods Hans Prisen

Prisen er Danmarks eneste for formidling af børnelitteratur. Den tildeles hvert år en person eller gruppe/institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for formidlingen af dansk børnelitteratur. Modtageren får en original tegning af en anerkendt illustrator ved et offentligt arrangement på BogForum, hvor en skuespiller eller lign. læser H.C. Andersens eventyr Klods Hans højt, hvor Selskabet overrækker prisen og byder de fremmødte på en forfriskning.

5) Offentlige møder,
International Children’s Book Day (ICBD)

Vi arrangerer årligt minimum to offentlige og gratis møder rundt om i landet med debatpaneler bestående af fagfolk om aktuelle emner fra børnelitteraturens verden. Desuden arrangerer vi et (selvfinansieret) statusseminar om børne- og ungdomsbøger for fagfolk, hhv. i København og Aarhus. Derudover deltager vi hvert år i ICBD med oversættelse og udsendelse af tekster og plakater til landets børnebiblioteker.

6) Nordisk samarbejde

Et nordisk IBBY-møde afholdes en gang om året på skift i de fem nordiske lande. Her planlægger man fælles aktiviteter, udveksler erfaringer vedrørende børnebogens situation, koordinerer opstilling af kandidater til IBBY Internationals styrelse og juryen for H.C. Andersen-prisen, mv. Selskabet arbejder på at inddrage interesserede i Grønland og på Færøerne, også i det internationale netværk i IBBY.