Statusseminar: En realitet i Vanløse, aflyst i Aarhus

Udgivet: 6. december 2016

Statusseminar: En realitet i Vanløse, aflyst i Aarhus.

20160122-statusseminar-foto-bjarne-w-andresen-23Så er det sikkert og vist: Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark afholder i samarbejde med Kulturstationen Vanløse Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur under overskriften “Arven fra 1967” fredag den 20. januar 2017 på Kulturstationen Vanløse.

Desværre bliver seminaret i Aarhus ugen efter ikke til noget på grund af for få tilmeldinger, men der er stadig plads at få i Vanløse, så spred endelig rygtet i jeres netværk!

Flere oplysninger og tilmelding her:

Igen i 2017 står Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark bag et endags-statusseminar om børne- og ungdomslitteratur. 

I januar 2016 afholdt Selskabet for Børnelitteratur i samarbejde med Hovedbiblioteket i København et statusseminar for fagfolk som bl.a. lærere, læringsvejledere, børnebibliotekarer m.fl. og andre, som er optagede af børne- og ungdomsbøger, under overskriften ”Vue over årets børne- og ungdomslitteratur”.

Initiativet var inspireret af de seminarer, som Center for Børnelitteratur (CfB) stod for fra 2000 til 2011 på Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup, hvor CfB havde til huse indtil 2012, først som en del af Danmarks Lærerhøjskole, derefter under Danmarks Pædagogiske Universitet, inden centret fra 2014 kom til at høre under Institut for Æstetik og Kommunikation, i dag Institut for Kultur og Kommunikation på Aarhus Universitet.

Formålet med årets statusseminar var at tage handsken op fra CfB og forsøge at skabe bedre overblik over den mangfoldighed af bøger, herunder grafic novels og tegneserier, der udgives herhjemme, og også at slå ned på nogle af de mest spændende tendenser på børne- og ungdomslitteraturområdet.

Desværre var der kun plads til 150 deltagere i år, så en del interesserede fik ikke mulighed for at deltage, hvorfor Selskabet for Børnelitteratur i 2017 har forsøgt sig med at arrangere  – ikke bare et, men om muligt to – statusseminarer, hhv. øst og vest f i samarbejde med Kulturstationen Vanløse og Dokk1 i Aarhus. Desværre har der dog ikke meldt sig nok til seminaret i Aarhus, hvorfor vi har måttet aflyse dette, men tilmeldingerne øst for Storebælt går fint og der kommer stadig nye til, så seminaret på Kulturstationen Vanløse fredag den 20. januar 2017 kl. 9-16 er allerede en realitet og vil forhåbentlig kunne samle børnebogs-nøder fra hele landet – der er stadig pladser at få, så spred budskabet i jeres netværk!

Flemming Quist Møller og Carl Quist Møller optræder solo sammen for første gang

Igen vil fokus være på at skabe overblik over årets (2016) udgivelser og vigtigste tendenser, hvorfor der vil være en vis grad af genkendelighed fra årets statusseminar, men i 2017 vil der være en genremæssig (frem for som i år en aldersmæssig) gennemgang af årets udgivelser og vigtigste tendenser. Derudover vil statusseminaret have 50-års-jubilæet for en række centrale børnebøger som ramme.

Dagen indledes således med oplægget ”Arven fra 1967” af Torben Weinreich, i dag professor emeritus, grundlægger af CfB og Forfatterskolen for Børnelitteratur, hvor han også var daglig leder indtil 2005. Her vil han bl.a. komme ind på, hvad jubilæums-værkerne hver især og tilsammen kan, hvad der har givet dem deres klassikerstatus, samt den inspiration, de – og måske i sær Ole Lund Kierkegaard – har givet anledning til blandt yngre og nutidige kolleger.

Seminaret rundes af med en litterær-musikalsk optræden med Flemming og Carl Quist Møller – i øvrigt den første gang nogensinde far og søn stiller op med en solo-optræden sammen!

Pris: 1150 kr. (inkluderer medlemskab af Selskabet for Børnelitteratur inkl. abonnement på bladet Klods Hans, som udkommer 4 gange årligt).

Reduceret pris for IBBY-medlemmer: 895 kr.

Bindende tilmelding efter først-til-mølle-princippet påwww.bibliodan.dk (linket er ikke længere aktivt).

Program

09.00 Ankomst + kaffe + croissant
09.30 Velkomst ved Selskabet for Børnelitteratur
09.45 Arven fra 1967 ved Torben Weinreich
10.30 Gennemgang af årets (2016) billedbøger for børn og unge ved Betina Falsing
11.00 Spørgsmål og diskussion
11.15 Pause
11.30 Gennemgang af årets (2016) tween-litteratur ved Bodil Christensen
12.00 Spørgsmål og diskussion
12.15 Gennemgang af årets (2016) YA-litteratur ved Emil Blichfeldt
12.45 Spørgsmål og diskussion
13.00 Frokost
13.45 Gennemgang af årets (2016) faglitteratur for børn og unge af Hans Christian Uth
14.15 Spørgsmål og diskussion
14.30 Opsamling
14.45 Pause
15.00 Litterær og musikalsk optræden ved Flemming og Carl Quist Møller
16.00 Farvel og tak