Referat fra generalforsamling 2019

Udgivet: 21. april 2019

Referat af generalforsamling 28. marts 2019 i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark. Referatet kan hentes her eller læses nedenfor. (På billedet Ahmad Mahmoud i samtale med Betina Falsing om rejsen fra en bogfremmed kultur til bestyrelsesmedlem i Selskabet/IBBY.)

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark

Generalforsamling 2019

28/3-2019 kl. 18-21

Deltagere: 15 medlemmer deltog plus IBBYs bestyrelse

Referent: Lise Jæger

Referatet er godkendt af dirigent Bo Gottlieb.

 1. Valg af dirigent

Bo Gottlieb er valgt.

 1. Bestyrelsens beretning

Se bilag.

Kommentarer fra medlemmer til bestyrelsens beretning:
Vagn Plenge: Sidste år foreslog Vagn, at IBBY skulle støtte enten det internationale arbejde i IBBY eller en fattig medlemsforening. Det blev vedtaget. Men hvad er der sket? Vagn Plenge meldte sig frivilligt.

Bjarne W. Andresen: Bestyrelsen skulle have haft strategimøde, hvor det skulle have været med, så derfor er der ikke truffet en beslutning endnu. Det skal være velovervejet og støtte over en længere periode, vi har ikke lovet, vi vil gøre dette, og det er ikke besluttet endnu.

Ahmad Mahmoud: Det blev ikke vedtaget, men det skulle op på et bestyrelsesmøde, og det skal være et bæredygtigt projekt og ikke en hovsaløsning. Vi har ikke brudt aftaler. Vagn Plenge må gerne sende en projektbeskrivelse af et konkret forslag, som kan gå videre til bestyrelsen.

Cecilie Eken: Ros til bestyrelsen, professionelt og fantastisk med nordisk samarbejde, oplagt at støtte lande, der kunne komme langt for ikke så mange penge. Men respekt for jeres tempo, I gør så meget, måske kan Vagns ekspertise komme ind her. Imponerende og godt gået.

Bo Gottlieb: Der er penge, og jeg vil gerne opfordre til, at man endnu engang laver en dublering i Aarhus af statusseminaret.

Michele Simonsen: Bindeled mellem IBBY Danmark og Bookbird – tema for 2020 er SKOLE I BØRNELITTERATUR OG BØRNELITTERATUR I SKOLEN. Det er ikke kun videnskabelige artikler, Michele vil gerne oversætte fra dansk til engelsk, hvis nogen har lyst til at forfatte en artikel?

Charlotte Flaskager Thomasen: Elsker IBBY, men svært at nå cafemøderne, som allerede begynder kl. 17, vil foretrække kl. 18.

Ellen Holmboe: Mange overvejelser ang. hvornår og hvad tid der skal være cafemøder.

Det skal være på vej hjem fra arbejde.

Kasper Købke: Overvej om det kan lade sig gøre med kl. 18.

Vagn Plenge: Videooptagelse som en mulighed.

 1. Regnskab ved kassereren

Se bilag.

 1. Budgetforslag ved kassereren

Ahmad Mahmoud: Antallet af medlemmer er steget, tilskuddet er 80.000 kr., de mangler i 2019, da det glippede med fondsansøgning, Statusseminariet: 2018: 30.000 og i 2019: 104.000 – prisen var sat op, og der var flere tilmeldte.

IBBY International koster, mødeomkost. og gaver, Cafemøder, porto stiger pga. flere medlemmer, nye medlemmer får 4 Klods Hans-blade.

Foldere og Bogbotten.dk.

Reception for Klods Hans-Prisen 12.972.

Øvrige udgifter, Pbs osv.

Verdens kongres Athen 2018.

Bratislava: Udgifter er hvert andet år men udgifterne i år er overgået til Bibiana.

Internationale møder: Ibby Nordisk først fra 2019.

Vi arbejder på at søge en del fonde.

Angående statusseminaret:

Michele Simonsen: Vi tjener penge på Statusseminar – men prisen betyder, at det kun er folk, der får betalt af deres institution. Vi har mange repræsenteret, men ikke forældre og bedsteforældre – kunne vi få fat i den gruppe og bringe prisen ned?

Lise Jæger: Det bliver for bred en målgruppe

Lissi Aurvig: Kunne man have pensionistrabatter?

Eline Mørch Jensen: Burde man lave rabatter? Men vi er endt med at sige, sidste år var der rabat for medlemmer, i år var det enkeltpersoner, som betaler lavere pris end institution. Vi har ønsket det skal være primært for fagfolk – altså formidlere, så bedsteforældrene er ikke målgruppen.

Bjarne W. Andresen Statusseminaret er for fagfolk, det bliver forkerte signaler vi sender, hvis det er for pensionister. Vi søger fonde, og man kigger på vores medlemstal, så mange medlemmer der betaler samlet set lige så meget.

 1. Indkomne forslag

Nej.

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Merete Flendsted: Skal kontigentet ikke sættes op – det er uhørt lidt? Samme beløb i måske 20 år. Det dækker ikke en gang udgifterne til udsending af Klods Hans.

Ahmad Mahmoud: Kunne medlemskabet stige 50 kr.?

Cecilie Eken: Sæt kontigent op, og statusseminaret har nu et Winding Concept, så ud over stepperne

Merete Flendsted: det kræver mange resurser at få medlemstallet op. Det er godt at sætte medlemskontigent op nu, det er lettere end at få nye medlemmer. Og 50 nye i 2018 er super flot.

Lise Jæger: Vi kommer ikke til at miste en eneste, hvis vi sætter kontigent op med 50 kr.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning – 50 kr. forhøjelse fra 2020 er vedtaget.

 1. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant

PÅ VALG:

 • Bjarne W. Andresen– genvalg, blev valgt
 • Kent Poulsen – genvalg, blev valgt
 • Eline Mørch Jensen – genvalg, blev valgt
 • Amanda Sandegaard – ny, blev valg
 • Cecilie Bogh – ny, blev valgt

Valgt: Stig Bergmann er revisor, Lissi Aurvig stiller op som revisor og Merete Flendsted stiller op som revisorsuppleant. Alle blev valgt.

 1. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Gaver til Katarina Skovsende og Ellen Holmboe med tak for deres arbejde for bestyrelsen. Boggave til referent og dirigent.