Kirsten Waneck, formand 1986-1989

4_IBBY_formænd_1990a

Uddrag af Jan Tøths interview med
Kirsten Waneck, formand 1986-1989, i Klods Hans, 2006:1

Du var med til at organisere en Vandreudstilling om dansk børnelitteratur hvordan kom ideen til den, hvordan blev den organiseret – og ikke mindst finansieret?

Ideen kom fra Kulturministeriets Arbejdsgruppe om Børn og Kultur, som Ib Spang Olsen dengang var formand for. Kulturministeriet bad Selskabet stå for den praktiske etablering af udstillingen, og Kulturministeriet betalte alle udgifter i forbindelse med den, omkring 200.000 kr.  Selskabets bestyrelse deltog ikke selv i etableringen af udstillingen, men  udpegede Kirsten Bystrup og Lena Eilstrup som ansvarlige for indholdet. Sammen med arkitekterne Steen Lange og Jørn Damsgaard skabte de udstillingen. Den blev åbnet på børnebogsmessen i Bologna og turnerede derefter i 10 år over hele verden. 

Havde I en særlig plan for medlemshvervning?

Et led i bestyrelsens plan om at gøre Selskabet mere synligt, var et forsøg på at hverve flere medlemmer. (…) Vi satsede på flere ting:

Én af dem var regelmæssigt at informere medlemmerne om foreningens aktiviteter både i Danmark og i den øvrige verden. Så vi gennemførte en mangeårig plan om et medlemsblad med udgivelsen af det første nummer af Klods Hans i efteråret 1988. Jeg husker at Ib Granerud ydede en stor indsats i forbindelse med starten på Klods Hans. Det er dejligt at se at bladet har vist sig langtidsholdbart.

En anden aktivitet var fortsættelsen af de faglige medlemsmøder om børnelitterære emner. Derudover var Selskabet i samarbejde med andre foreninger arrangør af flere konferencer. Sammen med BØFA om bøger til handicappede børn og sammen med Forfatterforeningens BU-gruppe om forfattere og kritikere. Samarbejdet om disse konferencer tror jeg også var med til at synliggøre Selskabet.

Jeg har også lyst til at nævne de børnelitterære udflugter, som startede i min formandstid. Selskabet havde 25 års jubilæum. Vi ville gerne fejre det på en lidt utraditionel måde og arrangerede derfor den første børnelitterære udflugt. (…) Jeg er overbevist om, at medlemmerne her syntes, de ”fik noget for pengene”, og der har heldigvis været mange børnelitterære udflugter siden. 

Hvilke opgaver var der i din bestyrelsestid og hvordan løste I dem?

Når jeg tænker tilbage på min formandstid, er det et højt aktivitetsniveau og det gode samarbejde i bestyrelsen, som først dukker op. Stort set alle sider af børnelitteraturområdet var repræsenteret i bestyrelsen, og alle bidrog til at løse de mange opgaver. (…) Fra starten satte vi os som mål at gøre Selskabet mere synligt, så Selskabets indsats for at udbrede kendskabet til dansk børnelitteratur i udlandet kunne blive kendt – og anerkendt i en større kreds. Det betød mange aktiviteter og mange indstillinger til priser og biennaler…

Hvorfor er det så vigtigt at have en forening som IBBY?

På internationalt niveau er IBBY´s formål og arbejde indlysende vigtigt i kampen for at gøre god børnelitteratur tilgængelig i alverdens lande. Men også på nationalt plan har Selskabet betydning. I min formandstid lagde vi meget vægt på at fremhæve den del af Selskabets arbejde, som havde betydning for eksporten af dansk børnelitteratur. (…) Danmark har en forpligtelse til at yde sit bidrag til den indsats, som foregår i internationalt IBBY, og det har Selskabet gjort gennem alle årene. Senest med Eva Glistrups deltagelse i Hans Christian Andersen Award-komiteen og Vagn Plenges deltagelse i hovedbestyrelsen. Det at alle sektorer i børnebogssektoren samarbejder i Selskabet er enestående og giver nogle muligheder, som andre foreninger ikke har.