Eva Glistrup, formand 1984-1986

4_IBBY_formænd_1990a

Uddrag af Jan Tøths interview med
Eva Glistrup, formand 1984-1986, i Klods Hans, 2005:4 

Eva Glistrup. Hvordan så børnebogssituationen ud i dine to formandsår. Var der nye tendenser?

Mens det i 1970’erne var børneromanen, der var i fokus, blev det i 1980’erne i højere grad billedbogen. De gamle store foldede sig ud som aldrig før, og de mange nye talentfulde tegnere, der kom til, brød grænser med hver sin stil, sin streg. lnteressen for det lille barn havde længe været stigende, institutionssektoren havde groet sig stor, formidling af bøger var blevet en selvfølgelig aktivitet for stadig flere forældre og institutioner. Måske spillede det også en rolle, at billedverdenen fik stadig større betydning, tilvænnede som man var til at se billeder.

Som formand engagerede jeg mig i den spændende opgave at finde og markedsføre det allerbedste som danske bidrag til H.C.Andersen Awards og de store illustrator-udstillinger i Bratislava.  Samtidig interesserede jeg mig for, hvad der skete børnebogsmæsssigt rundt omkring i verden. Der kunne godt være noget indadskuende i det danske børnebogsmiljø.

I dag samarbejder Selskabet med mange partnere. Vi har bl.a. været på Bogforum, nordiske børnebogsmesser, BMF’s Børnebogsdag og laver bladsamarbejde med Dansklærerforeningen.

Du var med til at indstifte Klods Hans-prisen i 1984. Hvad er baggrundshistorien?

Boghandleren og forlæggeren Einar Agertoft, daværende medlem af bestyrelsen, var ophavsmanden.

Hans idé skulle modnes i bestyrelsen, før den blev ført ud i livet. Når jeg var stærkt tændt på ideen, var det, fordi jeg savnede en pris, som belønner en formidlingsindsats. Som bibliotekar har jeg altid syntes, at denne del af børnebogskomplekset var alt for lidt anerkendt.