Indkaldelse til generalforsamling 2020

Udgivet: 13. december 2019

[REDIGERET: GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST PÅ GRUND AF COVID19-CORONA.] Vi holder generalforsamling 26. marts 2020. Stedet angives senere.
Vi har ikke fået booket det tidligere annoncerede sted i tide.

Fra generalforsamlingen 2017.

Dørene åbnes kl. 17.30, og vi er vært ved en sandwich og et glas vin eller vand. Generalforsamling kl. 18-19.30, derefter fortæller Johs. Nørregaard Frandsen om H.C. Andersen.

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Budgetforslag ved kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen. Send dem til info@ibby.dk.

Vi vil gerne opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller som suppleanter. Det er et spændende arbejde, og man får virkelig fingeren på pulsen. Vi holder møde ca. hver anden måned, derudover er der udvalgsarbejde efter lyst og mulighed.