Indkaldelse til generalforsamling 2017

Udgivet: 21. februar 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Selskabet for Børnelitteratur,
IBBY Danmark torsdag den 16. marts 2017

i Trykkeriet (kantinen) hos Gyldendal i København.

Indgang fra Pilestræde ved hjørnet til Klareboderne.

Porten er åben 18.00 – 18.30.

Vi byder på billige sandwich, vand og vin fra kl. 18.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Budgetforslag ved kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Kl. 20.00: Janne Bech og Ida Exner holder oplæg om og viser billeder fra årets togt med M/S Bibiana og fortæller om fremtidsperspektiverne.