IBBY er hvad vi gør IBBY til

Udgivet: 15. juni 2015

Glænø 1989 Elias Bredsdorff (3) Glænø 1989 gruppefoto (3)

 

 

 

 

 

Frokost i det grønne
til foreningens 25 års jubilæum

Af Lis Andersen

Til dette års generalforsamling, nummer 50 i rækken, havde vi inviteret tre paneldeltagere til at give et bud på Selskabets fortid, nutid og fremtid. Vi havde bedt om ris og ros og bud på vejen frem. Kirsten Waneck leverede fortidens erfaringer og minder, Bo Gottlieb fortalte om at være et nyt medlem og de forventninger, der knytter sig til det, og Line Beck Rasmussen kom med gode forslag til vejen frem.

Tværfaglighed, synlighed og samarbejde var gennemgående stikord i alle tre oplæg. Det faktum at IBBY er en forening der favner hele den børnelitterære scene: forlag, forfattere og illustratorer, folke-, skole- og fagbiblioteker, boghandlere, anmeldere og forskere – det er en styrke. Og et potentielt forum for et sjældent og uafhængigt netværk. Selskabet skal ifølge dets vedtægter afspejle tværfagligheden i bestyrelsens sammensætning i videst mulige omfang.

Bo Gottlieb meldte sig ind fordi han så flest muligheder i en klassisk opbygget forening med officielle opgaver, frem for diverse fora på facebook og nettet. Line Beck Rasmussen begrundede sit medlemskab i de muligheder der ligger i Selskabets netværk, netværket hvor alle aktører i branchen kunne mødes. Både hun og Bo ser IBBY som en mulig arvtager til den rolle Center for Børnelitteratur havde, før det blev udsat for grove besparelser.  En forening der samler og giver overblik, og en forening med ’magt’ fordi Selskabet indstiller til priser og prisudvalg.

Kirsten Waneck fremhævede det Nordiske samarbejde som vigtigt og betonede den opgave som IBBY international udfører for at give alle børn – ikke mindst børn i udviklingslandene – adgang til bøger. For Kirsten en hovedhjørnesten i IBBY-arbejdet. For en af de fremmødte ved generalforsamlingen er det derimod IBBYs tilbagevendende problem – at vi både agerer i internationalt såvel som nationalt regi.

På hjemmesiden (www.ibby.dk) kan man læse uddrag af de fire første formænds beretninger. Bl.a. om de monumentale eksponeringer af børnebogen som Selskabet er lykkedes med tidligere:  Vandreudstillingen om dansk børnelitteratur der rejste rundt i verden, udstillingen og kataloget Danish Children’s Books i det internationale bibliotek i München, begge dele gavmildt støttet af Kulturministeriet. Man kan læse hvornår Klods Hans-prisen blev indstiftet, og hvornår det første nummer af Klods Hans så dagens lys.

Kulturministeriets årlige støtte er i 2015 reduceret til 50.000 kr. Opgaverne er ikke blevet færre, men der var generel opbakning til aktiviteterne som de er formuleret i folderen om IBBY:

  • At give indblik og udblik til børnelitteratur og læsning, nationalt og såvel som globalt
  • At være et uafhængigt og samlende forum for formidling, forskning og produktion i Danmark
  • At udnytte den position IBBYs officielle opgaver giver til at sætte fokus på børnebøger i medierne
  • At arrangere cafémøder og andre arrangementer, ikke kun i København men i hele landet
  • At samarbejde med relevante foreninger og institutioner og aktører inden for vores område.

Ja, der er nok at tage fat på, og Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, har rammerne og muligheden for at være et samlende netværk i branchen. Det er en vision med potentiale.

En anden mulighed, sagde Bo, med tanke på hvor vanskeligt det er at skaffe nye, især yngre medlemmer, er at man bibeholder selskabet som en eksklusiv forening, der udpeger sin bestyrelse ved den årlige generalforsamling. Og det er det.

Og så var der ris. En usynlig, lukket, ekskluderende forening med rod i den formelle organisering.

Av!

Kirsten Waneck gav et eksempel på usynligheden. Hun deltog i IBBYs arrangement i Forfatterforeningen hvor sidste års vinder af H.C. Andersen prisen, Roger Mello, og forfatteren Ana Maria Machado, begge fra Brasilien, var vores fine gæster. Der kom stort set ingen. Så er det man skal kigge på sin markedsføringsstrategi. Herunder også at udnytte de sociale medier optimalt.  Bo Gottlieb tror ikke tiden og yngre mennesker er til foreninger og selskaber som IBBY i dets nuværende form. Gennemsnitsalderen på medlemsgruppen synes at bekræfte ham. Både Bo og Line ser også gerne at vi overvejer, om Klods Hans skal udkomme fire gange årligt. Færre blade vil give mere tid til en digital lancering af IBBY. Derimod værdsætter Kirsten Waneck bladet højt som et af de væsentligste goder ved at være medlem af foreningen. Kirsten fortalte også om børnelitterære udflugter der udsprang af et tidligere jubilæum, 25-års jubilæet sidst i 80’erne, hvor man i samlet flok drog til Glænø og spiste picnic i det grønne. Udflugter der vidner om en sammenhængskraft i foreningen. Kan vi mestre den i dag?

Lokale celler og ambassadører

Vi fik ris og vi fik ros, begge dele velment. Og vi fik rigtig gode forslag. Bo Gottlieb foreslog små celler ude i landet som i foreningens navn laver arrangementer med børnelitteraturen som emne.

Line Beck foreslog et ambassadørkorps vi kan trække på. Ambassadører både fra geografiske   og faginstitutionelle områder der kan forsyne IBBY med de nyheder og tiltag, der sker rundt omkring. Det vil fremme fornemmelsen af ejerskab, inkludere interesserede medlemmer og gøre IBBY mere udadvendt og vidtfavnende. Med Bos ord: ”Medlem, vil du noget med din forening, gå i gang, byd ind”