‘Grænser i børnelitteraturen’ Ibby-arrangement i Domen 30.9.15

Udgivet: 12. oktober 2015

Selskabet for Børnelitteratur – IBBY Danmark inviterede onsdag den 30. september 2015 kl. 17-19 til fyraftensmøde om GRÆNSER i Domen (Søren Kierkegaards Plads, Det Kongelige Bibliotek).

Er der grænser for, hvad der kan tages op i børne- og ungdomslitteraturen og på hvilke måder – sprogligt, emne- og/eller formmæssigt? Hører incest eller pædofili fx hjemme som stofområder?

Gør racisme, vold, druk og stoffer? Gør bandeord og hate speech? Gør død, ødelæggelse og alvorlig sygdom jf. tendensen inden for diagnose-litteratur og sick lit?

Skal der være lys for enden af tunnelen?

Skal børnebøgerne gengive virkeligheden på godt og ondt, eller bør der faktisk være visse grænser?

Hvor bør de i givet fald sættes og af hvem? Udøver forfattere, illustratorer og forlag allerede selvcensur – også selv om der samtidig er stærke tendenser, der går i retning af det grænsesøgende og grænseoverskridende i børne- og ungdomslitteraturen?

Panelet bestod af børne- og ungdomsbogforfatterne Ronnie Andersen, Sanne Søndergård og Sarah Engell.

Ordstyrer og rammesætter for paneldebatten: Anna Karlskov Skyggebjerg, Ph.d., AU.