Generalforsamling d. 11marts 2015

Udgivet: 4. april 2015

Referat fra generalforsamling i IBBY 2015

Generalforsamlingen fandt sted den 11. marts kl. 18.30 på Gyldendal i København.

Dirigent: Kirsten Waneck
Referent: Eline Mørch Jensen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for 2014
 4. Budget for 2015
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2016
 7. Valg af
 1. formand
 2. bestyrelsesmedlemmer
 3. revisor og revisorsuppleant
 4. Evt.

Ad 1: Kirsten Waneck blev valgt som dirigent.

Ad 2: Bestyrelsens beretning (se neden for) blev fremlagt ved formand Vagn Plenge og følgende godkendt af generalforsamlingen.

Beretning 2014: 

Det er en stor fornøjelse for mig – på bestyrelsens vegne – at skulle fortælle om vores arbejde i 2014, for jeg synes – om jeg selv på sige det – at vi har været særdeles flittige og engagerede. Mange var nyvalgte, men alle gik straks i gang med krum hals, og dét har været både opmuntrende og udfordrende for os andre lidt ældre i gårde… Bortset fra juli har vi afholdt et bestyrelsesmøde hver eneste måned, hvoraf dét i juni var et særligt visionsmøde – som vi kaldte det; dét vender jeg tilbage til.

I har forhåbentlig bemærket at foreningen igen har en hjemmeside, takket være Merete Laustsen. Her findes information om foreningen og dens internationale moderforening, man kan se vores vedtægter, og interesserede kan melde sig ind ad denne vej. Vi magter ikke at have en opsøgende kalender med alle arrangementer og møder der foregår i børnelitteraturens verden, men vi er indstillet på at bringe information om dem vi får meddelelse om, også relevante konferencer i udlandet, såvel som nyhedsstof fra det internationale IBBY. Desuden kan man finde videooptagelser fra overrækkelsen af Klods Hans-prisen sidste år.

Vi genoptrykker folderen om foreningen efter behov. Der ligger en lille stak her, og I er velkomne til at tage eksemplarer med til venner og kollegaer og senere rekvirere flere… Den gamle blog er lukket da den samme funktion kan oprettes på hjemmesiden. Vi vil også gerne lukke Facebook’en fordi vi ikke har nogen der magter at holde den ajour, men vi  kan ikke finde den person som har den nødvendige autoritet til at gøre det. Forhåbentlig får vi mulighed for at genoplive den; det vil være det mest ønskelige.

I den forbindelse vil jeg gerne nævne at vi nogle gange har efterlyst såvel forslag til nye aktiviteter som personer der vil foreslå og tilmed også påtage sig en eller anden relevant, savnet aktivitet. Man behøver ikke at være medlem af bestyrelsen for at bidrage til eller udføre konkrete opgaver. Fra Bo Gottlieb har vi faktisk fået nogle forslag, som jeg tænker han vil omtale når han deltager i den senere drøftelse af foreningens virksomhed.

Omvendt kan foreningen lade sig repræsentere ved personer som ikke er medlem af bestyrelsen, og det gør vi faktisk: Bodil Christensen er udpeget – beskikket hedder det -af os til juryen der vælger hvem der skal have Kulturministeriets forfatterpris, og Nina Christensen til illustrator-juryen. Og Jens Raahauge har været vores repræsentant i den gruppe som har været rådgivere for børnelitteratur-konferencen i Stavanger, februar 2015.

Nogle af bestyrelsens medlemmer har været – og er – særdeles engagerede i aktiviteter som foreningen ikke kan tage æren for, men som de alligevel er så betænksomme at tage foreningens navn med i. Jeg tænker især på Janne Bech, som med basis i hendes barn, BIBIANA Danmark, bl.a. arrangerede en udstilling af iransk illustrationskunst på Ørestad Bibliotek i efteråret, og på Lis Andersen, som sammen med Steffen Larsen har arrangeret den endnu større udstilling af iranske illustrationer, som for tiden rejser landet rundt. Martine Noring arrangerede den første Dansk Børneillustrations Biennale, et nyskabende koncept som ligeledes er beskrevet i Klods Hans nr. 1. Jeg tænker også på Julie Dufour som sammen med Malene Abildgaard i november udgav bogen Byg, tegn og lær med alverdens arkitekter, og Merete, som sammen med Kirsten Jordal næsten samtidig udgav deres Børne- og ungdomslitteratur: Grundbog for skole- og folkebibliotekarer. Som man siger: Når det regner på præsten, drypper det på degnen.

Klods Hans-prisen blev givet til Rachel Röst for hendes enestående projekt Læs for livet. Det foregik, ligesom året før, på BogForum. Det er ikke billigt, men så mange møder op – eller standser op – at der ikke er siddepladser nok til alle, og det er jo noget mere festligt end når der kun er “os selv” og familien. Eline Mørch-Jensen holdt talen for Rachel, og den findes nu i Klods Hans nr. 4 fra december, og den kan – som nævnt – også høres ved at gå ind på hjemmesiden. Som altid kunne man også høre eventyret Klods Hans. Vi troede at vi havde en fast aftale med Helle Joof; dét troede hun imidlertid ikke, men Bent Rasmussen var som altid frisk og gav os en fin oplæsning; også den kan man høre eller genhøre på hjemmesiden. Den fine, originale tegning som prismodtageren får, blev denne gang tegnet af Tea Bendix; den prydede forsiden af Klods Hans nr. 4.

Vores medlemsblad, Klods Hans, udkom også i 2014 fire gange, hvoraf nr. 3 som sædvanlig var et fællesnummer med Dansklærerforeningens blad. I dén redaktion var vi repræsenteret af Bent Rasmussen, mens de to første af vore egne numre blev redigeret af Lis Andersen og jeg selv og det tredje af Lise Jæger og Eline Mørch-Jensen, alle assisteret af Bent som tovholder og smukt layoutet af Antonieta Medeiros.

En af vore store, faste arbejdsopgaver er at sende danske illustrationer til udstillinger og konkurrencer i udlandet. I 2014 sendte vi således værker af syv illustratorer til udstillingen på børnebogsmessen i Bologna, med det sjældne resultat at hele to af dem er udvalgt: Rasmus Bregnhøj og Kamilla Wickmann. Til dette har vi fået hjælp af Gyldendal gennem Lise Jæger, som har taget sig af det praktiske. Og Biennalen i Bratislava har vi tilmeldt 15 illustratorer, som er det maksimale antal fra et land, udvalgt af Lis Andersen, Kirsten Bystrup og Steffen Larsen. Vi har indstillet Lis til medlem af biennalens jury og komité.

En anden fast opgave er at levere danske bøger til udstillinger, kataloger og biblioteker. Vi har således igen i 2014 sørget for bøger til udstillingen Silent Books på den italienske ø Lampedusa. Dét har Michèle Simonsen taget sig af, og det er også takket været hendes ihærdighed at der findes et udvalg af ti danske bøger på det europæiske IBBY-netværks hjemmeside www.ibby-europe.org, udvalgt sammen med Lise. Michèle er desuden vores korrespondent til IBBY’s internationale tidsskrift for børnelitteratur, Bookbird.

Foreningen har mulighed for at indstille en forfatter og en illustrator til Astrid Lindgren-prisen, og i 2014 indstillede vi på ny Kim Fupz Aakeson og Strid; det samme gjorde BU-gruppen og Illustratorerne i Dansk Forfatterforening. Det er vigtigt at man fastholder de samme indstillinger i adskillige år, for juryen har tolv medlemmer, og de kan ikke alle nå igennem de mange hundreder nomineringer på hverken et år eller to. Derimod giver det ikke større vægt at flere indstiller de(n) samme, så da de to grupper også vil indstille Fupz og Strid i år, vil vi nok vælge to andre – måske Lilian Brøgger og Louis Jensen, som vi har indstillet til H.C. Andersen-priserne. Steffen Larsen medvirker atter ved udarbejdelsen af de to indstillinger.

Vi sendte to bestyrelsesmedlemmer til IBBY’s verdenskongres i Mexico: Eline og jeg selv. Desværre nåede Eline kun til Paris pga et uheld i flyet fra København. Så jeg var alene om at repræsentere foreningen ved generalforsamlingen, mødet for det europæiske netværk IBBY-Europe og mødet med Bookbirds direktør og redaktør.

Desuden benyttede de nordiske IBBY-foreninger som altid kongressen til at holde et særskilt møde. Den finske, svenske og danske forening havde også mødtes i Göteborg i februar; i Mexico deltog desuden norske bestyrelsesmedlemmer, og når vi mødes i Helsinki i april vil forhåbentlig alle fem foreninger være repræsenteret. Desværre er det nogle år siden vi havde økonomi til at udgive vores fælles Nordisk Blad, men det er stadig nyttigt at mødes en gang årligt og udveksle erfaringer og ideer.

Det europæiske netværk, som blev dannet for nogle år siden, har som nævnt en fælles webside; her kan man finde information om de enkelte foreninger og se et udvalg af bøger fra en række af dem. Der udsendes et digitalt Newsletter to gange årligt, og netværket har en egen Facebook-side. Den svenske forenings blad er nu digitalt, og også dét kan jeg meget anbefale at man tjekker ud ved at gå ind på deres webside www.ibby.se.

Man kan også finde information om de mere end 70 IBBY-foreninger verden rundt på den internationale organisations hjemmeside: www.ibby.org. Her finder man selvfølgelig også information om foreningens eget mangesidige arbejde og om de projekter som den støtter gennem sine forskellige fonde.

Mens jeg er ved det internationale, vil jeg minde om at man kan anvende det fantastiske netværk som IBBY udgør, til at få kontakt med kollegaer i andre lande, hvis man skulle have lyst til at træffe nogen når man er ude at rejse.

I Klods Hans nr.4 kunne I bl.a. læse om hvilket udbytte forfatteren Ronnie Andersen havde af at deltage i kongressen. Han var med for at modtage sit diplom for at være optaget på IBBY’s Honour List.

Under kongressen blev der også uddelt æresmedlemskaber af IBBY. Flere års ihærdige anstrengelser for at skaffe Eva Glistrup den hæder havde omsider båret frugt, så jeg på Evas vegne kunne tage imod et stort og smukt diplom.

På IBBY’s kongresser er en af de store, faste begivenheder overrækkelsen af H.C. Andersen-priserne, til henholdsvis en forfatter og en illustrator. Dem har vi præsenteret i Klods Hans.

Da vi hørte at Roger Mello, den brasilianske modtager af illustratorprisen, og en tidligere modtager af forfatterprisen, Ana Maria Machado, skulle deltage i bogmessen i Göteborg, besluttede vi at invitere dem til Danmark. De deltog i to arrangementer i København sidst i september. Det ene var henvendt til børn og blev holdt på Ørestads Bibliotek i samarbejde med en forening af brasilianske mødre, men åbent for alle. Ana Maria og Roger fortalte og tegnede. Det andet blev holdt i Dansk Forfatterforening i samarbejde med BU-gruppen og Illustratorerne; her fortalte de to om deres forfatter­skaber. Ligesom Eva Glistrup har Ana Maria været præsident for H.C. Andersen-juryen og er også æresmedlem af IBBY, så vi havde bedt hende overrække Eva diplomet ved dette arrangement. Det er trist at måtte konstatere at danske forfattere og illustratorer ikke var interesserede i at møde selv så fremtrædende kolleger!

Roger Mello var desuden i Aarhus hvor en skare portugisisk-studerende lyttede interesseret til hvad han fortalte om sin kunst, og hvad jeg fortalte om mine erfaringer med at udgive børnebøger fra Brasilien og andre varme lande i Skandinavien. Og de deltog i workshops med os om henholdsvis at skrive og at oversætte.

Takket være tilskud fra bl.a. Brasiliens ambassade og Kulturstyrelsen kostede besøgene og aktiviteterne ikke foreningen noget, men gav tværtimod et beskedent overskud.

Det er et stort ønske hos foreningen at afholde flere offentlige arrangementer, også andre steder end i København. I øjeblikket har flere bestyrelsesmedlemmer travlt med at arrangere to møder her, og nogle jyske medlemmer, Bent og C.C. Rasmussen, har taget initiativ til et møde i trekantområdet. Vi benytter fællesbetegnelsen “cafémøder” om dem. Et af disse møder vil faktisk foregå i en café, den 19. maj, og emnet bliver forskellige aspekter af spørgsmålet om censur af – eller, om man vil, politisk korrekthed i – børnebøger. Et andet møde vil være henvendt til især børn og finde sted i Dansk Arkitekturcenter. Mere information om disse aktiviteter vil I efterhånden kunne finde på hjemmesiden, og vi sender også information ud via emails til alle som har fortalt os deres adresse.

Hovedparten af vores tid går med de tilbagevendende, mere eller mindre bundne opgaver, og næsten alle i bestyrelsen (også formanden) er fuldtidsarbejdende, så der er ikke meget overskud til nye aktiviteter, uanset hvor gerne vi vil både favne bredere og række længere ud. Dog holdt vi som nævnt et særligt møde i sommer, hvor vi drøftede visioner og udfordringer.

Vi har bedt tre medlemmer af foreningen komme med oplæg til den drøftelse vi skal have efter generalforsamlingen af foreningen som den er, og hvad den kunne eller burde være – det være sig derudover eller måske tilmed i stedet for… Så her vil jeg blot nævne nogle stikord og spørgsmål fra bestyrelsens møde:

Medlemsinddragelse, også i forhold til at skaffe nye medlemmer – den næste generation. Hvordan får vi i det hele taget fat i nye medlemmer og gør foreningen mere synlig? Hvem vil vi gerne have fat i og med hvilke argumenter?

Formålet med vores blad Klods Hans.

Hyppigere cafémøder.

De sociale medier.

Oplæsning på hospitaler – det er faktisk en idé som et par af os er gået i gang med.

Brug af the International Children’s Book Day til aktiviteter.

Kan/Skal vi gøre noget for oversatte bøger? Sådan som fx det svenske IBBY gør med deres Peter Pan- pris.

MEN nye aktiviteter, som ikke erstatter nuværende, kræver medvirken af medlemmer uden for bestyrelsen! Ingen skal holde sig tilbage…

I anledning af foreningens 50-års fødselsdag vil Klods Hans nr. 2 i år handle om foreningen – aktiviteter og visioner, samt andre aktører i den danske børnebogsverden. Som nævnt på bagsiden af nr. 1 har bestyrelsen desuden indbudt til en konkurrence om forslag til aktiviteter, visioner for foreningen mv. De bedste indlæg bringes i Klods Hans og belønnes med et eksemplar af Torben Weinreichs roste bog Forfattere i nyere dansk børnelitteratur. (Vagn Plenge, formand)

Ad 3: Regnskabet for 2014 blev fremlagt af Vagn Plenge og godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4: Budgettet for 2015 blev fremlagt af Vagn Plenge og godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5: Følgende forslag til vedtægtsændring blev vedtaget:

“Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Den indkaldes med mindst 1 måneds varsel i Klods Hans og på foreningens hjemmeside og med følgende dagsorden:

(dagsordenpunkterne, uændret)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen.”

Ad 6: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at fortsætte med de nuværende kontingenter i 2016.

Ad 7:

Valg af

 1. a) Formand – ikke på valg
 2. b) Ud af bestyrelsen trådte: Birgitte Reindel og Michele Simonsen. Formanden takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagerede indsats og beklagede at det kun blev til ét år. “Dog vil Michèle fortsætte som vores korrespondent til IBBY-Europe Newsletter og Bookbird, og det sætter vi stor pris på. I det hele taget glæder vi os til at se dem begge igen i andre sammenhænge.”

I 2015 blev Merete Flensted Laustsen, Janne Bech, Martine Noring Olsen og Eline Mørch Jensen indvalgt og fortsætter alle i bestyrelsen.

Desuden indstillede bestyrelsen genvalg af Lis Andersen, Julie Dufour og Lise Jæger, samt nyvalg af Bjarne W. Andresen og Kent Poulsen, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. c) Bestyrelsen foreslår genvalg af Hanne Andersen som den ene af vore to revisorer og af Lizzie Aurvig som suppleant, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8: Bestyrelsen har udnævnt Jan Tøth til foreningens første æresmedlem i 2015, hvilket blev motiveret af formanden i følgende begrundelse:

Jan Tøth – æresmedlem

Sidste år vedtog vi at foreningen skal kunne tildele et medlem et æresmedlemskab.

Baggrunden var at vi i flere år havde presset IBBY for at tildele Eva Glistrup et æresmedlemskab. Det lykkedes som bekendt sidste år. Men forinden var det faldet mig ind at vi ikke engang selv havde den mulighed.

Vi har selvfølgelig Klods Hans-prisen, men der var enighed i bestyrelsen om ikke at ændre den gældende praksis at prisen gives til nogen som stadig er aktive i det virke som prisen er en påskønnelse af. Vi savnede at kunne anerkende nogen som fx ikke havde fået Klods Hans-prisen mens tid var.

Bestyrelsen har vedtaget følgende kriterie for medlemskabet:

“Medlemmer som har ydet en ekstraordinær indsats for foreningen og/eller i foreningens ånd, og som ikke er anerkendt på anden vis, kan udnævnes til æresmedlem – og betaler som sådan ikke kontingent.”

Og vi har vedtaget at det første æresmedlemskab skal gives Jan Tøth.

Desværre kan Jan ikke være til stede pga sygdom, men I skal naturligvis alligevel have en begrundelse for vores valg.

Jan var i mange år børnebibliotekar ved Skovlunde Bibliotek i Ballerup Kommune – og en ikke helt almindelig sådan. Som bare ét eksempel kunne han finde på at invitere en gruppe drenge til at overnatte mellem reolerne; dér hyggede de sig, snakkede, fortalte og ikke mindst læste Da Jan gik på efterløn, blev der holdt en reception for ham, hvor det store lokale blev propfyldt, og hvor borgmesteren, Ove Dalsgaard, holdt en tale for ham med fremhævelse af hans mange aktiviteter og enorme engagement; det blev en lang tale – og en fin tale, hvilket også afspejler hvad der var at fortælle om Jan.

Men Jan var langtfra kun virksom i Skovlunde. Han havde været engageret i organise­ringen af de tilbagevendende landsdækkende festivaler Den Gode Historie, og efter at have været medlem af foreningens bestyrelse var han dens formand i årene 2002 til 10. Foruden de sædvanlige opgaver som formand var han medlem af den gruppe der stod i spidsen for organiseringen af IBBY’s kongres i København i 2008, et arbejde der stod på i flere år.

En ting mere jeg gerne vil nævne, som imponerede mig: Jan forstod at få nogle af vore største, mest populære kvindelige skuespillere til at komme og læse eventyret om Klods Hans ved overrækkelsen af prisen, og han holdt fremragende taler for modtagerne af prisen.

Jan er også en fortrinlig rejsekammerat: Vi har haft det fornøjeligt sammen så fjerne steder som Cape Town og Macao, foruden de nordiske hovedstæder når vi mødtes med bestyrelsesmedlemmer fra de andre nordiske IBBY-foreninger… ja, tilmed på en isbelagt bivej i Island. Også dér var Jan positiv og i godt humør.

Da Jan ikke er her, havde jeg egentlig tænkt mig at gøre dette kort, men det er som om man ikke kan fatte sig i korthed når det gælder ham. Ordene står i kø og vil alle med…

Jeg havde bedt nogle af dem der har arbejdet sammen med Jan, om at bidrage med en karakteristik af ham til brug for en artikel i Klods Hans. Men det jeg har modtaget, er så fint at jeg må læse det for jer:

Hanne Frederiksen skrev:

Mit indtryk af Jan er en person, der brændte for bøger, børn, læsning og formidling.

Jeg husker, at han fortalte om sit samarbejde med skoleklasser om læsning. Biblioteket havde adopteret nogle klasser, som Jan besøgte og som han også bragte i kontakt med forfattere.

Det var mit indtryk, at Jan kendte alle og alt inden for børnelitteratur og var meget vellidt alle steder. Til planlægningsmøderne ifm festivalen Den Gode Historie var han på ingen måde dominerende, men lydhør over for alle, god til at give plads og god til at værdsætte andres arbejde, hvad der jo er guld værd, når det drejer sig om frivilligt arbejde.

For mig var han “børnelitteraturformidleren” i de år, hvor vi lavede Den Gode Historie – ingen over og ingen ved siden af. Han kendte alle forfattere og illustratorer og havde gode kontakter til Kulturministeriet. Det var i hvert fald mit indtryk, men også at han er en meget privat person.

Steffen Larsen skrev:

Jan er et af de sjældne mennesker, som har hele sin krop og sjæl med i det, han gør. Han er nørdet, meget nørdet, men han kan også være let som en fjer. Og så har han en af de fineste former for humor, jeg har kendt.
Jan er trofast, pålidelig, arbejdsom, retskaffen. Han skilter ikke med sin børnebogs­kærlighed – på den gode måde.

Og Lizzie Aurvig skrev:

Jan er en ildsjæl!
At være i selskab med Jan har altid været en fornøjelse. Han var altid hjælpsom, altid lyttende, altid i godt humør.
Altid brændte han for alt det gode han kunne give til foreningen.
Altid undersøgende, og helst have styr på så meget som det var muligt.
Han satte altid stor pris på de øvrige i bestyrelsen, og på deres indsats.

Jeg kan personligt tilslutte mig alle disse lovord.

 

Vagn Plenge

På vegne af IBBYs bestyrelse,

Eline Mørch Jensen

 1. marts 2015