Generalforsamling 2019

Udgivet: 16. februar 2019

Generalforsamling 2016Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark holder generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl. 18.00-21.00.

Generalforsamlingen holdes i kantinen hos Gyldendal, Klareboderne 3, København.

Dørene åbnes kl. 17.30, og vi er vært ved en sandwich og et glas vin eller vand. Generalforsamling kl. 18-19.30, derefter fortæller Ahmad Mahmoud om rejsen fra en bogfremmed barndom til en kassererpost i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Budgetforslag ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen. Formanden kan kontaktes via info@ibby.dk.

Der skal vælges fire medlemmer til bestyrelsen, og følgende har allerede meddelt, at de stiller op:
Amanda Sandegaard (nyopstillet)
Bjarne W. Andresen (genopstillet)
Cecilie Bogh (nyopstillet)
Kent Poulsen (genopstillet)

Efter generalforsamlingen: Ahmad Mahmoud er vokset op i en familie, hvor hverdagen var præget af vold, kriminalitet og social kontrol. Biblioteket lå i baghaven og var Ahmads portal til verden udenfor parallelsamfundet.

I dag har Ahmad lagt den social/kulturelle arv på hylden, hvor den næsten er gemt og glemt mellem Ringenes Herre og andre klassikere. Han vil på sin sædvanlige tragikomiske facon fortælle om et liv, hvor bogen ikke havde værdi, men på trods af denne begrænsning ændrede hans liv.