Forslag til vedtægtsændring

Udgivet: 5. marts 2017

ParagrafForslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til § 3:

”Formanden og kassereren har sammen tegningsretten for foreningen. Ved personsammenfald ligger tegningsretten hos formand/kasserer og et andet af bestyrelsen udpeget medlem.”

Begrundelse:

Det er uhensigtsmæssigt, at alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive under, når vi f.eks. skal lave ændringer på bankkontoen. Ved at definere tegningsretten kan bestyrelsesbeslutninger hurtigere og nemmere effektueres.

Mød op på generalforsamlingen. Læs mere her.

Læs alle vedtægterne her.