Forslag til generalforsamlingen: Bidrag til andre IBBY-sektioner

Udgivet: 3. marts 2018

Fra Vagn Plenge har vi modtaget følgende forslag til generalforsamling 2018:

(Vagn Plenge er tidligere formand for Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.)

“Generalforsamlingen ønsker at foreningen bidrager til hel eller delvis betaling af 1-2 andre IBBY-sektioners medlemskontingent. Hvilke(e) sektion(er) besluttes eventuelt i samråd med det internationale sekretariat.”

Begrundelse:

Fra min tid i IBBY’s EC (Executive Committee) ved jeg at der altid er nogle sektioner som har svært ved at betale deres kontingent, naturligvis især de fattigste, og som i sidste ende mister medlemskabet. Derfor har IBBY en “solidaritetsfond” som man kan indbetale til, hvorefter EC beslutter hvilke sektioner der skal have gavn af pengene – som imidlertid er særdeles få!

Nogle sektioner foretrækker at støtte en anden sektion direkte, fx støttede IBBY Sverige Cambodias gennem flere år; men har (mig bekendt) ikke længere råd til det. Fordelen ved direkte støtte kan sammenlignes med et faderskab: Man kan fx udveksle nyheder om hvordan det går, og besøge hinanden. Jeg vil konkret foreslå at vi overtager svenskernes relation til Cambodia, da det er et land som det er sandsynligt at nogle af vore medlemmer vil besøge som turister, og jeg ved at foreningen dér er særdeles aktiv.

Hvis sekretariatet mener at Cambodia – eller en anden sektion – kun har behov for fx halvdelen af kontingentet, kan vi støtte også en anden sektion med halvdelen, fx Ghana. I øjeblikket er det en forlægger der betaler kontingentet af egen lomme, selvom det er landets Library Council der er den nationale sektion! Og der er jo gamle relationer mellem Danmark og Ghana.

Jeg tænker det vil falde i god jord hos medlemmerne at vi engagerer os på denne måde, og at interesserede iblandt dem kan få en direkte relation til kolleger o.a. i et land vi støtter.

Et kontingent i den billigste medlemskategori* koster 1.000 CHF – ca. 6.500 DKK. Det mener jeg vi har råd til efter de succesrige statusseminarer.

Venlige hilsener,

Vagn

*) Lande i kategori 8 (de fattigste)

 • Afghanistan
 • Armenia
 • Bolivia
 • Cambodia
 • Costa Rica
 • Cuba
 • Ghana
 • Haiti
 • Lebanon
 • Moldova
 • Mongolia
 • Nepal
 • Palestine
 • Rwanda
 • Uganda
 • Uruguay
 • Zambia
 • Zimbabwe