Formandens beretning 2015

Det er en stor fornøjelse for mig – på bestyrelsens vegne – at skulle fortælle om vores arbejde i 2014, for jeg synes – om jeg selv på sige det – at vi har været særdeles flittige og engagerede. Mange var nyvalgte, men alle gik straks i gang med krum hals, og dét har været både opmuntrende og udfordrende for os andre lidt ældre i gårde… Bortset fra juli har vi afholdt et bestyrelsesmøde hver eneste måned, hvoraf dét i juni var et særligt visionsmøde – som vi kaldte det; dét vender jeg tilbage til.

I har forhåbentlig bemærket at foreningen igen har en hjemmeside, takket være Merete Laustsen. Her findes information om foreningen og dens internationale moderforening, man kan se vores vedtægter, og interesserede kan melde sig ind ad denne vej. Vi magter ikke at have en opsøgende kalender med alle arrangementer og møder der foregår i børnelitteraturens verden, men vi er indstillet på at bringe information om dem vi får meddelelse om, også relevante konferencer i udlandet, såvel som nyhedsstof fra det internationale IBBY. Desuden kan man finde videooptagelser fra overrækkelsen af Klods Hans-prisen sidste år.

Vi genoptrykker folderen om foreningen efter behov. Der ligger en lille stak her, og I er velkomne til at tage eksemplarer med til venner og kollegaer og senere rekvirere flere… Den gamle blog er lukket da den samme funktion kan oprettes på hjemmesiden. Vi vil også gerne lukke Facebook’en fordi vi ikke har nogen der magter at holde den ajour, men vi  kan ikke finde den person som har den nødvendige autoritet til at gøre det. Forhåbentlig får vi mulighed for at genoplive den; det vil være det mest ønskelige.

I den forbindelse vil jeg gerne nævne at vi nogle gange har efterlyst såvel forslag til nye aktiviteter som personer der vil foreslå og tilmed også påtage sig en eller anden relevant, savnet aktivitet. Man behøver ikke at være medlem af bestyrelsen for at bidrage til eller udføre konkrete opgaver. Fra Bo Gottlieb har vi faktisk fået nogle forslag, som jeg tænker han vil omtale når han deltager i den senere drøftelse af foreningens virksomhed.

Omvendt kan foreningen lade sig repræsentere ved personer som ikke er medlem af bestyrelsen, og det gør vi faktisk: Bodil Christensen er udpeget – beskikket hedder det -af os til juryen der vælger hvem der skal have Kulturministeriets forfatterpris, og Nina Christensen til illustrator-juryen. Og Jens Raahauge har været vores repræsentant i den gruppe som har været rådgivere for børnelitteratur-konferencen i Stavanger, februar 2015.

Nogle af bestyrelsens medlemmer har været – og er – særdeles engagerede i aktiviteter som foreningen ikke kan tage æren for, men som de alligevel er så betænksomme at tage foreningens navn med i. Jeg tænker især på Janne Bech, som med basis i hendes barn, BIBIANA Danmark, bl.a. arrangerede en udstilling af iransk illustrationskunst på Ørestad Bibliotek i efteråret, og på Lis Andersen, som sammen med Steffen Larsen har arrangeret den endnu større udstilling af iranske illustrationer, som for tiden rejser landet rundt. Martine Noring arrangerede den første Dansk Børneillustrations Biennale, et nyskabende koncept som ligeledes er beskrevet i Klods Hans nr. 1. Jeg tænker også på Julie Dufour som sammen med Malene Abildgaard i november udgav bogen Byg, tegn og lær med alverdens arkitekter, og Merete, som sammen med Kirsten Jordal næsten samtidig udgav deres Børne- og ungdomslitteratur: Grundbog for skole- og folkebibliotekarer. Som man siger: Når det regner på præsten, drypper det på degnen.

Klods Hans-prisen blev givet til Rachel Röst for hendes enestående projekt Læs for livet. Det foregik, ligesom året før, på BogForum. Det er ikke billigt, men så mange møder op – eller standser op – at der ikke er siddepladser nok til alle, og det er jo noget mere festligt end når der kun er “os selv” og familien. Eline Mørch-Jensen holdt talen for Rachel, og den findes nu i Klods Hans nr. 4 fra december, og den kan – som nævnt – også høres ved at gå ind på hjemmesiden. Som altid kunne man også høre eventyret Klods Hans. Vi troede at vi havde en fast aftale med Helle Joof; dét troede hun imidlertid ikke, men Bent Rasmussen var som altid frisk og gav os en fin oplæsning; også den kan man høre eller genhøre på hjemmesiden. Den fine, originale tegning som prismodtageren får, blev denne gang tegnet af Tea Bendix; den prydede forsiden af Klods Hans nr. 4.

Vores medlemsblad, Klods Hans, udkom også i 2014 fire gange, hvoraf nr. 3 som sædvanlig var et fællesnummer med Dansklærerforeningens blad. I dén redaktion var vi repræsenteret af Bent Rasmussen, mens de to første af vore egne numre blev redigeret af Lis Andersen og jeg selv og det tredje af Lise Jæger og Eline Mørch-Jensen, alle assisteret af Bent som tovholder og smukt layoutet af Antonieta Medeiros.

En af vore store, faste arbejdsopgaver er at sende danske illustrationer til udstillinger og konkurrencer i udlandet. I 2014 sendte vi således værker af syv illustratorer til udstillingen på børnebogsmessen i Bologna, med det sjældne resultat at hele to af dem er udvalgt: Rasmus Bregnhøj og Kamilla Wickmann. Til dette har vi fået hjælp af Gyldendal gennem Lise Jæger, som har taget sig af det praktiske. Og Biennalen i Bratislava har vi tilmeldt 15 illustratorer, som er det maksimale antal fra et land, udvalgt af Lis Andersen, Kirsten Bystrup og Steffen Larsen. Vi har indstillet Lis til medlem af biennalens jury og komité.

En anden fast opgave er at levere danske bøger til udstillinger, kataloger og biblioteker. Vi har således igen i 2014 sørget for bøger til udstillingen Silent Books på den italienske ø Lampedusa. Dét har Michèle Simonsen taget sig af, og det er også takket været hendes ihærdighed at der findes et udvalg af ti danske bøger på det europæiske IBBY-netværks hjemmeside www.ibby-europe.org, udvalgt sammen med Lise. Michèle er desuden vores korrespondent til IBBY’s internationale tidsskrift for børnelitteratur, Bookbird.

Foreningen har mulighed for at indstille en forfatter og en illustrator til Astrid Lindgren-prisen, og i 2014 indstillede vi på ny Kim Fupz Aakeson og Strid; det samme gjorde BU-gruppen og Illustratorerne i Dansk Forfatterforening. Det er vigtigt at man fastholder de samme indstillinger i adskillige år, for juryen har tolv medlemmer, og de kan ikke alle nå igennem de mange hundreder nomineringer på hverken et år eller to. Derimod giver det ikke større vægt at flere indstiller de(n) samme, så da de to grupper også vil indstille Fupz og Strid i år, vil vi nok vælge to andre – måske Lilian Brøgger og Louis Jensen, som vi har indstillet til H.C. Andersen-priserne. Steffen Larsen medvirker atter ved udarbejdelsen af de to indstillinger.

Vi sendte to bestyrelsesmedlemmer til IBBY’s verdenskongres i Mexico: Eline og jeg selv. Desværre nåede Eline kun til Paris pga et uheld i flyet fra København. Så jeg var alene om at repræsentere foreningen ved generalforsamlingen, mødet for det europæiske netværk IBBY-Europe og mødet med Bookbirds direktør og redaktør.

Desuden benyttede de nordiske IBBY-foreninger som altid kongressen til at holde et særskilt møde. Den finske, svenske og danske forening havde også mødtes i Göteborg i februar; i Mexico deltog desuden norske bestyrelsesmedlemmer, og når vi mødes i Helsinki i april vil forhåbentlig alle fem foreninger være repræsenteret. Desværre er det nogle år siden vi havde økonomi til at udgive vores fælles Nordisk Blad, men det er stadig nyttigt at mødes en gang årligt og udveksle erfaringer og ideer.

Det europæiske netværk, som blev dannet for nogle år siden, har som nævnt en fælles webside; her kan man finde information om de enkelte foreninger og se et udvalg af bøger fra en række af dem. Der udsendes et digitalt Newsletter to gange årligt, og netværket har en egen Facebook-side. Den svenske forenings blad er nu digitalt, og også dét kan jeg meget anbefale at man tjekker ud ved at gå ind på deres webside www.ibby.se.

Man kan også finde information om de mere end 70 IBBY-foreninger verden rundt på den internationale organisations hjemmeside: www.ibby.org. Her finder man selvfølgelig også information om foreningens eget mangesidige arbejde og om de projekter som den støtter gennem sine forskellige fonde.

Mens jeg er ved det internationale, vil jeg minde om at man kan anvende det fantastiske netværk som IBBY udgør, til at få kontakt med kollegaer i andre lande, hvis man skulle have lyst til at træffe nogen når man er ude at rejse.

I Klods Hans nr.4 kunne I bl.a. læse om hvilket udbytte forfatteren Ronnie Andersen havde af at deltage i kongressen. Han var med for at modtage sit diplom for at være optaget på IBBY’s Honour List.

Under kongressen blev der også uddelt æresmedlemskaber af IBBY. Flere års ihærdige anstrengelser for at skaffe Eva Glistrup den hæder havde omsider båret frugt, så jeg på Evas vegne kunne tage imod et stort og smukt diplom.

På IBBY’s kongresser er en af de store, faste begivenheder overrækkelsen af H.C. Andersen-priserne, til henholdsvis en forfatter og en illustrator. Dem har vi præsenteret i Klods Hans.

Da vi hørte at Roger Mello, den brasilianske modtager af illustratorprisen, og en tidligere modtager af forfatterprisen, Ana Maria Machado, skulle deltage i bogmessen i Göteborg, besluttede vi at invitere dem til Danmark. De deltog i to arrangementer i København sidst i september. Det ene var henvendt til børn og blev holdt på Ørestads Bibliotek i samarbejde med en forening af brasilianske mødre, men åbent for alle. Ana Maria og Roger fortalte og tegnede. Det andet blev holdt i Dansk Forfatterforening i samarbejde med BU-gruppen og Illustratorerne; her fortalte de to om deres forfatter­skaber. Ligesom Eva Glistrup har Ana Maria været præsident for H.C. Andersen-juryen og er også æresmedlem af IBBY, så vi havde bedt hende overrække Eva diplomet ved dette arrangement. Det er trist at måtte konstatere at danske forfattere og illustratorer ikke var interesserede i at møde selv så fremtrædende kolleger!

Roger Mello var desuden i Aarhus hvor en skare portugisisk-studerende lyttede interesseret til hvad han fortalte om sin kunst, og hvad jeg fortalte om mine erfaringer med at udgive børnebøger fra Brasilien og andre varme lande i Skandinavien. Og de deltog i workshops med os om henholdsvis at skrive og at oversætte.

Takket være tilskud fra bl.a. Brasiliens ambassade og Kulturstyrelsen kostede besøgene og aktiviteterne ikke foreningen noget, men gav tværtimod et beskedent overskud.

Det er et stort ønske hos foreningen at afholde flere offentlige arrangementer, også andre steder end i København. I øjeblikket har flere bestyrelsesmedlemmer travlt med at arrangere to møder her, og nogle jyske medlemmer, Bent og C.C. Rasmussen, har taget initiativ til et møde i trekantområdet. Vi benytter fællesbetegnelsen “cafémøder” om dem. Et af disse møder vil faktisk foregå i en café, den 19. maj, og emnet bliver forskellige aspekter af spørgsmålet om censur af – eller, om man vil, politisk korrekthed i – børnebøger. Et andet møde vil være henvendt til især børn og finde sted i Dansk Arkitekturcenter. Mere information om disse aktiviteter vil I efterhånden kunne finde på hjemmesiden, og vi sender også information ud via emails til alle som har fortalt os deres adresse.

Hovedparten af vores tid går med de tilbagevendende, mere eller mindre bundne opgaver, og næsten alle i bestyrelsen (også formanden) er fuldtidsarbejdende, så der er ikke meget overskud til nye aktiviteter, uanset hvor gerne vi vil både favne bredere og række længere ud. Dog holdt vi som nævnt et særligt møde i sommer, hvor vi drøftede visioner og udfordringer.

Vi har bedt tre medlemmer af foreningen komme med oplæg til den drøftelse vi skal have efter generalforsamlingen af foreningen som den er, og hvad den kunne eller burde være – det være sig derudover eller måske tilmed i stedet for… Så her vil jeg blot nævne nogle stikord og spørgsmål fra bestyrelsens møde:

Medlemsinddragelse, også i forhold til at skaffe nye medlemmer – den næste generation. Hvordan får vi i det hele taget fat i nye medlemmer og gør foreningen mere synlig? Hvem vil vi gerne have fat i og med hvilke argumenter?

-Formålet med vores blad Klods Hans.

-Hyppigere cafémøder.

-De sociale medier.

-Oplæsning på hospitaler – det er faktisk en idé som et par af os er gået i gang med.

-Brug af the International Children’s Book Day til aktiviteter.

-Kan/Skal vi gøre noget for oversatte bøger? Sådan som fx det svenske IBBY gør med deres Peter Pan- pris.

MEN nye aktiviteter, som ikke erstatter nuværende, kræver medvirken af medlemmer uden for bestyrelsen! Ingen skal holde sig tilbage…

I anledning af foreningens 50-års fødselsdag vil Klods Hans nr. 2 i år handle om foreningen – aktiviteter og visioner, samt andre aktører i den danske børnebogsverden. Som nævnt på bagsiden af nr. 1 har bestyrelsen desuden indbudt til en konkurrence om forslag til aktiviteter, visioner for foreningen mv. De bedste indlæg bringes i Klods Hans og belønnes med et eksemplar af Torben Weinreichs roste bog Forfattere i nyere dansk børnelitteratur.

Vagn Plenge, formand