Dansk børnelitteratur ude i verden – udenlandsk børnelitteratur herhjemme

Udgivet: 2. januar 2017

I juni 2016 holdt Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark et fyraftensmøde med titlen “Dansk børnelitteratur ude i verden – udenlandsk børnelitteratur herhjemme”. Her er seks klip fra mødet. De skal ses i forlængelse af hinanden og i rækkefølge, for det er kun af tekniske årsager, at det ikke er én lang video.

Ordstyrer Nanna Gyldenkærne indleder og giver derefter ordet til Flemming Møldrup fra ABC forlag, som bl.a. fortæller om det kinesiske marked.

Flemming Møldrup fra ABC forlag fortæller bl.a. om det kinesiske marked. Hanne Bartholin fortæller bl.a. om Chile og Kina.

Hanne Bartholin fortæller videre om bl.a. Chile og Kina.

Thomas Harder fra Kunstfonden og formand for projektstøtteudvalget for litteratur fortæller om kriterier og hvordan man får støtte.

Louise Langhoff Koch fra Art People | People’s Press (og tidligere ansat i Gyldendal Group Agency, hvor hun havde ansvar for salg af B&U-litteratur) fortæller om, hvilke typer bøger man kan afsætte til udlandet. Derefter Nanna Gyldenkærne.

Nanna Gyldenkærne runder af, og Thomas Harder svarer på et spørgsmål.