Dagsorden generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur,
IBBY Danmark

Onsdag, den 11. marts 2015 kl. 18.00 i Trykkeriet hos Gyldendal i København:
Indgang fra Pilestræde ved hjørnet til Klareboderne.
Porten er åben 18.00 – 18.30. Derefter ring: 5199 1174.

Vi byder på billige sandwich, vand og vin fra kl. 18.00 

Kl. 18.30: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Budgetforslag ved kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt 
  1. Forslag til vedtægtsændring

Nuværende tekst i §7:
“Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Der indkaldes med mindst 1 måneds varsel og ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer og med følgende dagsorden: (…)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være udsendt til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.”

Forslag:

“Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Den indkaldes med mindst 1 måneds varsel i Klods Hans og/eller på foreningens hjemmeside og med følgende dagsorden: (…)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen.” 

7b. Valg af Bestyrelsesmedlemmer m.fl.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lis Andersen, Julie Dufour og Lise Jæger og nyvalg af Bjarne W. Andresen og Kent Poulsen.

Bestyrelsen foreslår også genvalg af Hanne Frederiksen som den ene af vore to revisorer.

Endv. skal der vælges en revisorsuppleant. 

Ca. kl. 20: Debat
Efter selve generalforsamlingen indbyder vi til en debat om foreningens nuværende og fremtidige arbejde – aktiviteter og visioner.

Oplæg ved Line Beck Rasmussen, Bo Gottlieb og Kirsten Waneck.