Beretning på generalforsamling 2019

Udgivet: 21. april 2019

Bestyrelsens beretningen for 2018 (plus/minus) blev aflagt på generalforsamlingen 28. marts 2019. Den kan hentes her eller læses nedenfor.

Beretning til generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, 2019

(Bilag til referatet fra generalforsamlingen)

Bjarne:

Vi vil fra bestyrelsen godt supplere den mail, som jeg sendte ud til alle medlemmer.

Den nye (vi kalder os unge) bestyrelse har brugt noget tid på at finde vore ben. Vi arbejder på at få mere velfungerende udvalg, så ikke alt skal gøres på bestyrelsesmøder. Vi er ti i bestyrelsen, hvilket er vigtigt for at få så mange af børnelitteraturens aktører med, men det gør også bestyrelsesmøderne tunge.

Redaktionen (med ny redaktør Leena Bækdal Jensen i spidsen) er et eksempel på, hvor det er blevet meget bedre. Betina og Kasper er vores repræsentanter i det nyopståede nordiske samarbejde. Og med Janne Hejgaard i spidsen er prisindstillingsområdet på vej til at blive mere struktureret. Håbet er, at vi i 2019 får lavet et egentligt indstillingsudvalg – igen for at aflaste bestyrelsen. Et forretningsudvalg (kasserer Ahmad, Kent og undertegnede) har taget nogle afgørelser, som var under bagatelgrænsen og ikke principielle.

Der har også været fejl. Vi er alle frivillige og kører mange kilometer på literen, når vi får anerkendelse, men nogle gange bliver vi også nødt til at komme med selvkritik. Den nye ansvarsfordeling betød bl.a., at vi ikke fik sendt en stor ansøgning til Kunststyrelsen. Vi erstatter den af en ansøgning til en ny fond samme sted, men det må ikke ske igen.

Til hjælp for det har vi dels redigeret et årshjul, som giver mere overblik over, hvornår hvad skal gøres. Dels har vi lavet et forretningsudvalg som før nævnt.

Bogbotten vil jeg også fremhæve. Den kan i højere grad kobles på navnet Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, men vi er godt på vej.

Nye medlemmer. Jeg har ikke tallet, men det er mange, for jeg sender hver gang et velkomstbrev med Klods Hans og bogen Malala, som er en donation fra vores faste støtte, Hjulet ved Vagn Plenge.

Vi er på nettet på to måder: via vores egen hjemmeside og via Facebook.

På hjemmesiden har vi fuld kontrol over, hvordan det ser ud. Hjemmesiden fungerer også som arkiv, hvor medlemmer og andre kan læse om f.eks. generalforsamlingen og uddelingen af Klods Hans-prisen. Vedtæger, navne på bestyrelsen osv. er også her – og så kan man via hjemmesiden tilmelde sig Statusseminar. Den største trafik er på bloggen, hvor vi primært fortæller om egne aktiviteter.

Når der er nyt på hjemmesiden, skriver vi om det på Facebook, hvor der også er kortere notitser om prisvindere og om andre samarbejdspartnere. Lige under 700 har valgt at følge siden, og det er både medlemmer og andre interesserede. I er flittige til at like og kommentere, og det er godt, for det sikrer, at mange får vore opslag at se.

Se mere på www.ibby.dk og www.facebook.com/ibbydenmark.

Betina:

Som traditionen foreskriver, blev Klods Hans-prisen uddelt til en person, institution eller en gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen. Denne blev uddelt på BogForum den 27. oktober. Di Heslige Slønglers Klup fra Skanderborg modtog prisen for at hylde Lund Kirkegaards forfatterskab og for at skabe små Virgiler. Anne Sofie hammer læste eventyret om Klods-Hans op, og Rasmus Bregnhøi havde efter Di Heslige Slønglers Klups ønske tegnet årets Klods-Hans.

Janne Hejgaard:

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i marts 2018 og var til mit første bestyrelses­møde i april. De første par møder handlede for mig selvfølgelig meget om at lytte og finde ud af, hvad det nye arbejde gik ud på, og først et par måneder senere påtog jeg mig en decideret opgave: Jeg gennemarbejdede den såkaldte håndbog, som både er bestyrelsens logbog og en slags brugsanvisning.

Den rummer en oversigt over de bestyrelsesopgaver, som ligger året igennem, og den giver vejledning i, hvordan de forskellige opgaver helt praktisk håndteres. Desuden rummer den vores formål, som er en oversættelse til dansk af det formål, som hele det internationale IBBY har.

I bestyrelsemødet i slutningen af januar 2019 tog jeg en anden opgave, som mindede om den første: noget med at strukturere.

Nu gjaldt det den væsentlige del af bestyrelsens arbejde, som handler om at finde danske forfattere og illustratorer, eller mere bredt: danskere, som har positiv betydning for børnelitteraturen, og som på den ene eller anden måde har gjort sig særligt fortjent, og derfor er værdige til at blive indstillet til en pris eller foreslået som deltager i en udstilling eller lignende et eller andet sted på kloden.

Der er mange af den slags, og de har alle deres specifikke krav til, hvad en indstilling skal rumme, for at den indstillede kan komme i betragtning.

Senest har jeg lovet at bidrage med en artikel til vores udmærkede blad, Klods-Hans, som skal handle om Kulturministeriets børnebogspriser, og her er jeg særligt interesseret i de kriterier, som prismodtagerne bliver udvalgt efter.

Til sidst vil jeg fortælle, at jeg jo er aarhusianer og fx aktiv i Dansk Forfatter­forenings Aarhus-afdeling. Det ligger mig meget på sinde at gøre hovedstaden opmærksom på, at der finder rigtig mange, rigtigt kvalificerede børnebogsfolk vest for Storebælt, og at man fra hovedstaden, hvor de fleste kulturinstitutio­ner holder til, må gøre sig særligt umage med at løfte blikket og se lidt længere end til ens eget umiddelbare netværk. Ellers snyder man både sig selv og børnelitteraturen.

Ellen:

Cafémøderne er en vigtig del af IBBY’s ansigt udadtil. De gratis debatmøder, der er åbne for alle, handler om emner og tendenser, der rører sig i BU-litteraturen og samfundet. Siden sidste generalforsamling har vi afholdt fem cafémøder:

  • Cultural appropriation, april 2018, med vores egen Ahmad Mahmoud som mødeleder for en debat mellem forfatter Dorte Lilmose og forskerne Nadia Mansour og Mira C. Skadegård.
    Emnet Cultural appropriation er langt fra uddebatteret og har siden optrådt både i Klods Hans-bladet og på Statusseminaret 2019.
  • Barnets perspektiv i litteraturen, august 2018, Camilla Löfström i samtale med Peter Adolphsen og Hanne Kvist om det særlige greb at fortælle historien set gennem et barns øjne – både i børne- og voksenlitteraturen.
  • Horror i børnehøjde – om børns møde med gru og det grusomme, november 2018, med forfatter Ellen Holmboe i samtale med formand for Medierådet for børn og unge, Anne-Mette Thorhauge og forfatterne Bjarke Schjøtt Larsen og Morten Dürr om alt fra gyserbøger til barsk socialrealisme og klimaangst.
  • Bøger der heler, marts 2019, med forfatter Ellen Holmboe som tovholder på årets bredeste panel: forfatterne Line Leonhardt og Kirsten Sonne Harild, illustrator Birde Poulsen, Cay Corneliuson fra IBBY Sveriges Silent Book-initiativ og læge, adjunkt og underviser i narrativ medicin, Merethe Andersen. Kristeligt Dagblad sendte en journalist.
  • De unge og de tunge, januar 2019, en samtale mellem (ungdomsbogs)forfatterne Sarah Engell som den (knap så) unge og Kim Fupz som den tunge.

Det sidste arrangement er første skud på et nyt, spændende samarbejde, som vi har indledt med Sorte Diamant, der ønsker at sætte mere fokus på børnelitteraturen. Og i øvrigt et koncept, der fungerer virkelig godt: at lade en ung forfatter vælge en tung forfatter at tale bøger og forfatterliv med, uden moderator.

Et andet lovende samarbejde, der er kommet i stand siden sidst, er med Dansk Forfatterforenings BU-gruppe (børne- og ungdomsforfattere + illustratorer). Planen er at holde fælles fyraftensmøder, gratis og åbne for alle, i DFF’s fantastiske lokaler, hvor Tordenskjold boede de sidste år, indtil sin død i 1720.

Men der findes også en verden uden for Valby Bakke, og ønsket har længe været at brede cafémøder ud til resten af landet. Derfor er vi glade for det nye, spæde samarbejde med børnekulturskibet Bibiana om at holde flydende cafémøder i landets havnebyer. Mere om det næste år, håber vi.

Eline:

Den 18. januar afholdt Selskabet for fjerde år i træk Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur for fagfolk og andre interesserede med dét til fælles, at de alle brænder for børne- og ungdomslitteraturen. I alt var vi 170 deltagere og medvirkende, heraf ca. 30 ikke-betalende gæster. Det er godt og vel 40 flere end sidste år, hvilket vi selv synes er ganske godt gået, ikke mindst i lyset af det stigende antal forlags-arrangementer samt diverse andre kurser og konferencer, som holdes rundt om i landet og som på forskellig vis også omhandler om børne- og ungdomslitteratur.

Måske skyldes det at Selskabet ikke repræsenterer særinteresser eller henvender sig til bestemte faggrupper, men er et åbent og uafhængigt netværk. Måske skyldes interessen også at vi forsøger at skabe et overblik over det store, brogede og sprudlende antal titler der hvert år udgives herhjemme. Og her taler vi vel at mærke kun om danske titler – ikke fordi resten af verden ikke interesserer os – men fordi vi kun har en dag til at dykke ned i de vigtigste tendenser inden for de udvalgte områder. I år inden for områderne tween-litteratur, Young Adult-litteratur og bøger med billeder i.

Ikke desto mindre var verden omkring os på programmet via dagens store fokus på multikulturelle tekster og repræsentationer i børne- og ungdomsbøgerne med inspirerende og vægtige bidrag fra Kristina Aamand, Nadia Mansour, Özlem Cekic og Anne Lise Marstrand-Jørgensen.

Og at programmet i dén grad levede op til deltagernes forventninger, kan vi med stor sikkerhed sige uden kun at læne os op ad vores fornemmelser, efter som vi i år for første gang bad folk om at udfylde et spørgeskema med ris, ros og forslag. En hel del valgte heldigvis at besvare vores spørgsmål og responsen var – i det store og hele – overvældende positiv! For ikke at sige begejstret!

Selvfølgelig var der nogen, der var mindre interesserede i visse emner end andre, eller nogen der savnede et særligt tema emne eller efterlyste en bestemt oplægsholder. Men ellers var der mest kritik af den til tider svingende lydkvalitet og forplejning, men heldigvis ingen surhed. På indholdssiden lød tilbagemeldingen generelt at folk havde haft stort udbytte og følte sig berigede. Flere skrev at de følte sig ”helt høje”, mens en enkelt erklærede at det var ”årets bedsteste dag”!

Udover alle roserne har vi også modtaget en lang række forslag og ideer til næste års statusseminar, som vil indgå i det kommende planlægningsarbejde, lige som vi er blevet lidt klogere på hvem der – i hvert fald i 2019 – udgjorde Statusseminarets målgruppe. Af spørgeskemaerne fremgår det nemlig bl.a. at der ud af de 170 tilstedeværende var

  • 13 mænd
  • 7 jyder
  • 5 fynboere

Samt at der var hhv. 1 deltager under 30 år, 17 under 40 og 37 under 50 år. Af deltagere mellem 50 og 60 var der 26, mens der var 8 under 70 og en enkelt under 80 år. En stor andel af deltagerne var ”gengangere” fra det sidste et eller flere års Statusseminarer, lige som mange har skrevet at de agter at vende tilbage igen næste år og i øvrigt vil anbefale deres kolleger at melde sig til.

Hvad angår deltagernes fordeling efter uddannelse og erhverv, så ser den nogenlunde sådan ud: 5 pædagoger, 38 lærere/skolebibliotekarer, 39 folke/børnebibliotekarer, 19 cand.mag eller cand.pæd og lign., 8 mastere i Børnelitteratur, 7 forlagsredaktører eller lign., 5 forfattere og 1 illustrator.

Igen i år sagde Biblioteket på Rentemestervej ”ja” til at stille deres smukke hus til rådighed, endda med kort varsel, da en vandskade på Kulturstationen i Vanløse betød, at vi ikke kunne være sikre på at få fred for håndværkerstøv- og støj. Derudover hjalp Biblioteket generøst med at få alt til at klappe og sørgede ikke mindst for en fin udstilling af (en stor del af) årets børne- og ungdomsbøger.

Kasper:

De nordiske IBBY-afdelinger fra henholdsvis Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark har besluttet at oprette et fælles nordisk talerør under navnet IBBY Nordic.

Der blevet taget tiltag til IBBY Nordic første gang til Verdenskongressen i Athen i august 2018. Udover et kort møde i København i forbindelse med Statusseminar 2019 blev det første officielle møde afholdt i Stockholm i slutningen af marts måned. Her var der repræsentanter tilstede fra alle lande, undtagen Island, der ikke havde mulighed for at være tilstede denne gang.

Mødet var et opstartsmøde, der skulle fastlægge de opgaver og rammer, som IBBY Nordic skal arbejde under. Her blev det besluttet, at hvert land stiller med 2 repræsentanter. 1 af disse personer er den primære kontaktperson fra det enkelte land. Der vil mindst en gang om året blive afholdt et fælles IBBY Nordic-møde. Værtsrollen til disse møder går på skift mellem landene, og vil blive planlagt i forbindelse med et relevant arrangement for børnelitteraturen.

Formålet er videns- & erfaringsdeling og udbredelse af kendskabet til nordisk børnelitteratur landene imellem, herunder de forskellige aktører, der på den ene eller anden måde bidrager til børnelitteraturen i Norden. I det brede perspektiv ønsker vi med IBBY Nordic at styrke bogens vej fra idé til barnets hånd. For at opnå dette er der allerede nu flere konkrete idéer hertil. Eksempelvis at dele artikler mellem landede, der således kan blive publiceret i de respektive medlemsblade, nyhedsbreve, hjemmesider og online fora.

Af større tiltag ønskes det, at vi igangsætter konkrete projekter på tværs af norden, der på den ene eller anden måde vil styrke børnelitteraturen. Næste IBBY Nordic møde afholdes i november i Oslo.

Betina:

IBBY Verdenskongres afholdes hvert 2. år. I 2018 var IBBY Grækenland værterne. Kasper Købke og Betina Falsing deltog fra IBBY Danmark. Det gennemkørende tema i Athen var immigration og flygtninge. Vand og mørke prægede den fremlagte litteratur, men håbet lyste i det fjerne og ledsagede forsamlingen gennem kongressen.